Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r.

Zamawiam!

::

Program seminarium "System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r."

Opiekun seminarium
Monika Leszczyk
(+48 22) 559 36 14

Dzień I – zajęcia teoretyczne (wykład / prezentacja)

1. System INTRASTAT, tj. system ustanawiający obowiązek sprawozdawczy w przypadku przywozu i wywozu wewnątrzwspólnotowych towarów:
• rola i znaczenie systemu INRASTAT
• wspólnotowe i polskie regulacje prawne w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
• podstawowe założenia systemu INTRASTAT
• wykorzystywanie danych podatkowych dla potrzeb systemu INTRASTAT (zakres porównywanych danych, główne przyczyny rozbieżności dostarczanych informacji)
• konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego (wezwania, upomnienia, kary finansowe)

2. Organizacja systemu INTRASTAT:
• CENTRALNY INTRASTAT
• właściwość miejscowa organów celnych
• tryb i sposób dokonywania zgłoszeń INTRASTAT
• obowiązek rejestracji przy składaniu deklaracji INTRASTAT w formie elektronicznej.

3. Zmiany w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR):
• warunki dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej
• „Instrukcja nadania kodu identyfikacyjnego (loginu), uzyskania klucza do bezpiecznej transmisji danych oraz rejestracji osób i podmiotów gospodarczych w PDR dla celów przesyłania zgłoszeń i pozostałych dokumentów do systemów celnych: CELINA, ECS, ICS oraz INTRASTAT”
• zaktualizowany wzór wniosku o nadanie kodu identyfikacyjnego (loginu) w PDR dla potrzeb przesyłania elektronicznych deklaracji do systemu INTRASTAT
• zmiana dotycząca hasła startowego
• oświadczenie bezpieczeństwa
• karta awaryjna – PDR
• karta Rejestracji – PDR/INTRASTAT
• nowa rola „Menadżer” umożliwiająca wgląd do systemu PDR w celu zweryfikowania prawidłowości i aktualności danych w PDR
• aktualizacje w PDR
• samodzielne odblokowanie hasła.

4. Zmiana w ustalaniu zakresu obowiązku sprawozdawczego w systemie INTRASTAT:
• osoby zobowiązane do wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczego
• osoby wyłączone z obowiązku sprawozdawczego
• upoważnione „osoby trzecie”
• zasady ustalania obowiązku sprawozdawczego
• nowe wysokości progów statystycznych w 2013 r., czyli nowy zakres obowiązku sprawozdawczego w systemie INTRASTAT
• systematyczne monitorowanie zakresu obowiązku sprawozdawczego.

5. Szczegółowe zasady wypełniania deklaracji INTRASTAT, uwzględniające zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT oraz „Instrukcją wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT” (z 4 stycznia 2013 r.) dotyczące:
• przywozu towarów z krajów Unii Europejskiej
• wywozu towarów do krajów Unii Europejskiej.

5.1. Zgłoszenia INTRASTAT:
• zakres towarów podlegających zgłoszeniu
• zakres towarów wyłączonych z deklarowania.

5.2. Zmiany wwypełnianiu deklaracji INTRASTAT od 2013 r.:
• zweryfikowana instrukcja wypełniania deklaracji INTRASTAT
• zmiany kodów krajów
• zmiany kodów towarów.

6. Zasady przekazywania deklaracji drogą elektroniczną:
• przesyłanie deklaracji INTRASTAT z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
• przesyłanie deklaracji INTRASTAT pocztą elektroniczną
• uzyskiwanie klucza do bezpiecznej transmisji danych
• przebieg procesu obsługi deklaracji INTRASTAT.

7. Zasady korygowania deklaracji INTRASTAT:
• przyczyny korygowania deklaracji
• zwolnienia z dokonywania korekty
• zasady korygowania w przypadku:
  - zastąpienia uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT 
  - anulowania pozycji towarowej 
  - dopisania nowej pozycji towarowej
  - zmiany poszczególnych danych w pozycjach zgłoszenia INTRASTAT.

8. Nomenklatura Scalona (CN) w 2013 r.:
• zasady klasyfikowania towarów według CN
• zmiany w Nomenklaturze Scalonej w 2013 r.
• pomocne narzędzia: 
  - klucze przejścia (2012-2013 oraz 2013-2012) 
  - nowe i usunięte kody towarów
  - lista wszystkich 8-znakowych kodów towarów.

9. Szczególne przypadki dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, m.in.:
• uszlachetnianie towarów
• dzierżawa lub wynajem
• zniszczenie towaru
• zwroty towarów.

10. Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów towarowych, m.in.:
• deklarowanie towarów o małej wartości
• dostawy towarów na statki i samoloty.

11. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT po roku 2013.

Dzień II – warsztaty (ćwiczenia praktyczne)

1. Ćwiczenia w zakresie monitorowania obowiązku sprawozdawczego, w szczególności przy zmianie wysokości progów statystycznych.

2. Ćwiczenia w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w Podsystemie danych Referencyjnych(Karta Rejestracji PDR/INTRASTAT) oraz uzyskania dostępu do systemu (login, klucz do bezpiecznej transmisji danych) (nowy wniosek o nadanie kodu identyfikacyjnego w PDR dla potrzeb przesyłania elektronicznych deklaracji do systemu INTRASTAT, Karta awaryjna – PDR, hasło startowe, nowa rola „Menadżer”, samodzielne odblokowane dostępu do systemu).

3. Ćwiczenia w zakresie klasyfikowania towarów według Nomenklatury Scalonej (CN) obowiązującej w 2013 r. dla potrzeb deklaracji INTRASTAT - ćwiczenie polegające na ustalaniu 8-znakowych kodów Scalonej Nomenklatury (CN) dla określonych towarów (na podstawie podanych opisów zawierających np. cechy charakterystyczne towarów, ich zastosowanie).Ćwiczenie dotyczy także uzupełniających jednostek miary. Poznanie zasad korzystania z kluczy przejścia dla nomenklatur z różnych okresów (CN dla 2012 r. i 2013 r.).

4. Ćwiczenia w zakresie praktycznej realizacji obowiązku sprawozdawczego w zakresie handlu towarami z państwami członkowskimi UE:
• dokonywanie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie i wywozie w odniesieniu do różnych rodzajów transakcji handlowych i warunków dostaw, z uwzględnieniem zmiany kodów towarów oraz krajów obowiązujących od 2013 roku,
• korygowanie deklaracji INTRASTAT (zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia, dopisania lub anulowania pozycji towarowej, zmiany wcześniej zadeklarowanych towarów),

5. Ćwiczenia dotyczące szczególnych przypadków przy dokonywaniu zgłoszeń:
• zgłoszenie zerowe
• deklarowanie towarów o małej wartości
• zwroty towarów
• uszlachetnianie towarów
• towary, które utraciły wartość.

6. Indywidualne pytania, konsultacje.

:: Uczestnicy

Seminarium skierowane do specjalistów ds. celnych, pracowników działów handlowych oraz działów księgowości, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w wypełnianiu deklaracji Intrastat i chcą zdobyć wiedzę na ten temat od podstaw.

:: Cel seminarium

Przekazanie uczestnikom informacji na temat funkcjonowania systemu INTRASTAT oraz wypełniania i składania deklaracji, a także dostarczenie wiedzy o najnowszych oraz planowanych zmianach prawnych dotyczących tego zagadnienia.

::

Ekspert seminarium "System INTRASTAT, czyli obowiązek sprawozdawczy dla prowadzących handel towarami z krajami Unii Europejskiej - system prawny w 2013 r."

Ekspert z tematyki INTRASTAT, doświadczony wykładowca, praktyk.

:: Koszt uczestnictwa

1099.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, 2 obiady, zaświadczenie o ukończeniu seminarium. Cena nie zawiera noclegu, ale na życzenie możemy polecić hotele niedaleko miejsca szkolenia.
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Początek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa