Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 23.4.2018
Warszawa

Prawo wodne - najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie

UWAGA: dnia 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów. Nowe przepisy wprowadzają opłaty za pobór wody i dotyczy to m.in. energetyki, przedsiębiorców czy też ...

Szkolenie
Wtorek 24.4.2018
Warszawa

Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia CLP, kryteriami klasyfikacji i nowymi wymaganiami w zakresie oznakowania i pakowania produktów chemicznych.Warsztaty pozwolą na usystematyzowanie, utrwalenie oraz sprawdzenie w praktyce ...

Szkolenie
Piątek 27.4.2018
Warszawa

OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym - warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji aplikacyjnej i w procedurze OOŚ. W trakcie szkolenia zostaną wskazane praktyczne zagadnienia w zakresie OOŚ. Uczestnicy będą mieli możliwość ...

Szkolenie
Wtorek 8.5.2018
Warszawa

Prawne aspekty obrotu nieruchomościami inwestycyjnymi - jak bezpiecznie i efektywnie kupić lub sprzedać nieruchomość inwestycyjną? Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 240,00 PLN zamiast 300 zł netto

Celem szkolenia jest zapoznanie z najczęstszymi ryzykami pojawiającymi się przy zakupie nieruchomości oraz możliwościami skutecznego zabezpieczenia się przed nimi, a także przedstawienie modelowego schematu transkacji, pozwalającego zminimalizować ryzyko przy zakupie ...

Szkolenie
Czwartek 10.5.2018
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

UWAGA: od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie duża regulacja dot. prawa wodnego zmieniająca przepisy z zakresu OOŚ. Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar ...

Szkolenie
Piątek 11.5.2018
Warszawa

Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje TERMIN POTWIERDZONY

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: • Jakie są najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników • Jakie są aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia ...

Szkolenie
Poniedzialek 14.5.2018
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych ...

Szkolenie
Wtorek - Środa 15.5. - 16.5.2018
Warszawa

Obsługa urządzeń energetycznych w ZOZ-ach dla serwisantów - egzamin kwalifikacyjny

UWAGA: Czas trwania szkolenia to 2 dni po 6 godzin zegarowych. Przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego kategorii E nie jest obowiązkowe. Koszt egzaminu za 1 uczestnika wynosi dodatkowo 210 zł netto (zwolnione z VAT) i jest w całości wnoszony na konto komisji ...

Szkolenie
Środa 16.5.2018
Czwartek 14.6.2018
Poznań
Wrocław

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zmianami Prawa budowlanego od dnia 1 stycznia 2018 r. Uczestnicy procesu budowlanego dowiedzą się także o liberalizacji prawa w zakresie zgód na budowę i wykonanie robót budowlanych, które wymagają wcześniej zgłoszenia, ale bez ...

Szkolenie
Czwartek 17.5.2018
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.