Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 29.5.2017
Warszawa

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 lipca 2017 r.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowych zasad dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków oraz postępowania w razie zbiegu egzekucji, korespondencji z organami egzekucyjnymi. Szczegółowo i praktycznie omawiane są rozliczenia na liście płac, na której ...

Szkolenie
Wtorek 30.5.2017
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Szkolenie
Środa 31.5.2017
Warszawa

Eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych w wymaganiach dyrektyw europejskich i prawa krajowego - zasady oraz możliwości praktycznej realizacji wymagań

Na szkoleniu zostaną przekazanie informacje na temat: - przepisów prawnych (UE i prawa polskiego) regulujących zasady eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, - struktury systemu zapewniającego osiągnięcie prawnie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i ...

Szkolenie
Czwartek 1.6.2017
Warszawa

Nadzór budowlany w procesie inwestycyjnym. Jak bez większych kłopotów wybudować i oddać w użytkowanie obiekt budowlany?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego art. 18, inwestor ma za zadanie zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności dopilnowania, aby kierownik budowy objął kierownictwo budowy ...

Szkolenie
Czwartek 1.6.2017
Warszawa

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Uczestnicy ...

Szkolenie
Piątek 2.6.2017
Warszawa

Aukcje OZE - jak zarobić na Odnawialnych Źródłach Energii?

UWAGA: Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o OZE, dotyczące wsparcia rządowego dla małych producentów energii elektrycznej. Jak pozyskać bezzwrotne dotacje oraz preferencyjne pożyczki na budowę własnej elektrowni słonecznej? Kto może skorzystać z ...

Szkolenie
Piątek 2.6.2017
Warszawa

Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje

UWAGA: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 5 punktów edukacyjnych, przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: • Jakie są najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników • Jakie są ...

Szkolenie
Poniedzialek 5.6.2017
Warszawa

Audyty zewnętrzne EMAS - nowy obowiązek gospodarujących odpadami

System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży gospodarki odpadami za sprawą kolejnych nowelizacji ustaw, m.in. o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o bateriach i akumulatorach czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i ...

Szkolenie
Poniedzialek 5.6.2017
Warszawa

Warsztaty z oznakowania substancji i mieszanin chemicznych wynikające z rozporządzenia CLP Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 559,20 PLN zamiast 699 zł netto

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z zakresu oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z aktualnymi wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP). 1. Zasady oznakowania i pakowania substancji i mieszanin wynikające z rozporządzenia CLP: ...

Szkolenie
Wtorek 6.6.2017
Warszawa

Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce

UWAGA: Z dniem 11 kwietnia 2017 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa ta dotyczy zmniejszenia wymogów formalnych w zakresie nabywania biletów i wstępu na stadiony uczestników, ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: