Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 27.2.2017
Warszawa

Planowane zmiany w systemie oświaty 2017

Z dniem 14 grudnia 2016 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo oświatowe oraz przepisy powiązane. Już wiosną 2017 roku wejdą w życie pierwsze regulacje prawne, a nowy system oświaty zostanie wdrażany od 1 września 2017 roku. Zmiany te dotyczą m.in. likwidacji gimnazjów, powrótu do ...

Szkolenie
Wtorek 28.2.2017
Warszawa

Najważniejsze zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa od 1 lipca 2016 r.

W związku z przyjętą przez Sejm RP nowelizacją Ordynacji Podatkowej diametralnie zmieniają się obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego od dnia 25 sierpnia 2016 r. Natomiast od 1 lipca 2016 r. niektóre podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów ...

Szkolenie
Środa 1.3.2017
Wtorek 28.3.2017
Katowice
Warszawa

Czas pracy w produkcji 2017

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm stosujących nietypowe i skomplikowane rozkłady czasu pracy (branże automotive, paliwowa, energetyka, surowcowa, papiernicza, ...

Szkolenie
Czwartek 2.3.2017
Warszawa

Najnowsze procedury rachunkowości w podmiocie lecznictwa - wdrożenie i monitoring

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień wdrożenia najnowszych procedur rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych. Efektem szkolenia będzie umiejętność przestrzegania ustawy o rachunkowości oraz wdrożenie i monitoring ...

Szkolenie
Czwartek 2.3.2017
Czwartek 11.5.2017
Warszawa

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz ...

Szkolenie
Piątek 3.3.2017
Warszawa

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z umowami o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Uczestnicy ...

Szkolenie
Piątek 3.3.2017
Warszawa

Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: • Jakie są najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników • Jakie są aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia ...

Szkolenie
Poniedzialek 6.3.2017
Warszawa

Współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym - aspekty prawne

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe lub rady pracowników są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem ...

Szkolenie
Wtorek 7.3.2017
Środa 17.5.2017
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Szkolenie
Środa 8.3.2017
Warszawa

Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 479,20 PLN zamiast 599,00 zł netto

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów prawa, obowiązującymi standardami i dobrymi praktykami. Program szkolenia został opracowany w taki sposób, by przekazać uczestnikom ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: