Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Piątek 24.11.2017
Warszawa

Badania profilaktyczne pracowników z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. Trudności orzecznicze. Najczęstsze pytania i kontrowersje

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się: • Jakie są najważniejsze akty prawne, regulujące zagadnienia przeprowadzania badań profilaktycznych u pracowników • Jakie są aktualne zasady prawidłowego orzekania o zdolności do pracy, związane z wszelkim narażeniem życia i zdrowia ...

Szkolenie
Poniedzialek 27.11.2017
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - stan prawny po 1 czerwca 2017 r.

Od dnia 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych ...

Szkolenie
Wtorek 28.11.2017
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu TERMIN POTWIERDZONY

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Szkolenie
Środa 29.11.2017
Warszawa

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Szkolenie
Piątek 1.12.2017
Warszawa

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz ...

Szkolenie
Piątek 1.12.2017
Warszawa

Skuteczne zarządzanie należnościami. Kompendium wiedzy dla handlowców i osób odpowiedzialnych za ryzyko przy udzielaniu kredytu kupieckiego

Celem szkolenia jest: 1. Omówienie całego procesu dla zarządzania należnościami: - weryfikacja potencjalnego klienta - monitoring należności - windykacja polubowna - windykacja sądowa 2. Poznanie metod poszukiwania informacji na temat kontrahentów i weryfikowanie ...

Szkolenie
Piątek 1.12.2017
Warszawa

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w 2017 roku. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami, opakowań, opłaty produktowej, opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE

UWAGA: Od 22 września 2017 roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie dot. F-gazów oraz Centralnego Rejestru Operatów (CRO), co jest ściśle związane z kontrolą w zakresie wycieków czynników z urządzeń chłodnicznych i klimatyzacyjnych oraz obowiązkiem opłat i raportowania do ...

Szkolenie
Poniedzialek 4.12.2017
Warszawa

UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA - AEO. Szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiębiorców

UWAGA: W związku z wejściem w życie (1 maja 2016 r.) nowego Unijnego Kodeksu Celnego, wszystkie świadectwa AEO wystawione przed dniem 1 maja 2016 r. zostaną ponownie ocenione przed dniem 1 maja 2019 r.” Chcesz korzystać z ułatwień w zakresie odpraw celnych lub uproszczeń ...

Szkolenie
Środa 6.12.2017
Warszawa

Prawo podatkowe dla wspólnot mieszkaniowych po zmianach 2017-2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka, komentarze do zmian prawa

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych i podatkowych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów. W szczególności zostaną przedstawione skutki zmian w ustawach podatkowych oraz ...

Szkolenie
Czwartek 7.12.2017
Warszawa

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 - legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy TERMIN POTWIERDZONY

30 września 2016 r. upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.