Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

Prawo budowlane 2015

Zamawiam!

:: Program

1. Nowe definicje w ustawie

2. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
- zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian.
- propozycje zmian na liście budów nie wymagających pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb
- pozwolenie na budowę
o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
o nowy wzór wniosku i zasady jego wypełniania
o propozycje zmian w procedurach pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb
- zgłoszenie robót
o milcząca zgoda
o sprzeciw
o nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków
o propozycja ograniczenia wzywania do usunięcia wad w projekcie budowlany
o specjalne wymogi dla zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego.

3. Projekt budowlany - nowe rozporządzenie, wprowadzenie obowiązującej normy i zasad obliczania powierzchni użytkowej
- części składowe
- zakres projektu budowlanego
- zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
- zmiany w Kodeksie Pracy dot. projektów budowlanych
- propozycja zmiany rozporządzenia związana z projektem ustawy o certyfikacji energetycznej

4. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
- obowiązki i uprawnienia
- deregulacja w zawodach budowlanych

5. Oddanie obiektu do użytkowania
- wymagalność zgłoszenia
- wymagalność pozwolenia na użytkowanie
- propozycja zawężania listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie w projekcie małej nowelizacji PB
- dokumenty niezbędne w postępowaniu
- świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane dla budynków
- podjecie użytkowania składowiska odpadów – nowe wymagania
- skrócenie terminów w projekcie małej nowelizacji

6. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej
- projekt nowych rozwiązań w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków

7. Utrzymanie obiektów budowlanych
- nowe osoby uprawnione do kontroli obiektów budowlanych

8. Kodeks urbanistyczno budowlany - podstawowe zmiany w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów

:: Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

:: Cel seminarium

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w ustawie w ujęciu praktycznym oraz zmian projektowanych.

:: Referent

arch. Mariola Berdysz - posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej.

Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Aktualnie jest dyrektorem w Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez Wydawnictwo Verlag Dashofer.

:: Koszt uczestnictwa

594.15 PLN + 23%VAT za zgłoszenie do dnia 31.08.2014, otrzymasz rabat 15%!

699.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Terminy
do wyboru
MiejsceGodzinyKod seminariumZgłoszenie
28.11.2014 (piątek)Warszawa
10.00-16.0015PBK03Zamawiam!
28.11.2014 (piątek)Warszawa
10.00-16.0015PBK03Zamawiam!

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Początek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa