Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego po wprowadzeniu dużej nowelizacji

Zamawiam!

::

Program seminarium "Najnowsze zmiany Prawa budowlanego po wprowadzeniu dużej nowelizacji"

UWAGA: Najnowsze i duże zmiany w Prawie budowlanym wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2015 r. 27 marca 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. Ważne jest, aby dowiedzieć się z jakimi robotami warto zaczekać do wejścia w życie zmian, a na które roboty warto uzyskać zgodę budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zmiany te są istotne dla urzędów miast i gmin, natomiast większość zmian jest korzystna dla inwestorów, ale jednak szykują się również pułapki prawne, związane z podjęciem kroków w zakresie inwestycji budowlanych.

1. Kodeks urbanistyczno-budowlany - wersja podstawowa

2. Duża nowelizacja Prawa budowlanego – najnowsze zmiany, które wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2015 r.

3. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

3.1. Zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian

3.2. Propozycje zmian na liście budów nie wymagających pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb

3.3. Pozwolenie na budowę

3.3.1. wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę

3.3.2. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - wzór wniosku

3.3.3. propozycje zmian we wzorach wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę w małej nowelizacji Pb

3.3.4. propozycje zmian w procedurach pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb

3.3.5. zniesienie reglamentacji stosowania indywidualnych źródeł ciepła

3.3.6. roboty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków na pozwolenie na budowę

3.4. Zgłoszenie robót

3.4.1. nowe elementy zgłoszenia dla budynków jednorodzinnych

3.4.2. milcząca zgoda

3.4.3. sprzeciw

3.4.4. nowe procedury zgłoszeń

3.4.5. publiczny rejestr zgłoszeń

3.4.6. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków

3.4.7. nowy termin ważności zgłoszenia

3.4.8. przenoszenie zgłoszenia na rzecz innej osoby

4. Projekt budowlany

4.1. zakres projektu budowlanego

4.2. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

4.3. zmiany w Kodeksie Pracy dot. projektów budowlanych

4.4. propozycja wprowadzenia wymogu wyznaczenia obszaru oddziaływania dla budynków jednorodzinnych

5. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

5.1. Obowiązki i uprawnienia

5.2. Deregulacja w zawodach budowlanych

6. Samowola budowlana

6.1. Realizacja budowy domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem

6.2. Realizacja przebudowy domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem

6.3. konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego ostemplowanego do zgłoszenia

6.4. Opłata legalizacyjne - ulgi udzielane przez Wojewodę

7. Oddanie obiektu do użytkowania

7.1. wymagalność zawiadomienia i zmiana terminu milczącej zgody

7.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie

7.3. Propozycja zawężania listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie w projekcie małej nowelizacji PB

7.4. dokumenty niezbędne w postępowaniu

7.5. rezygnacja z wymagalności świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków

7.6. skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę w projekcie małej nowelizacji Pb

8. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej

8.1. nowe rozwiązań w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków

9. Utrzymanie obiektów budowlanych

9.1. zmiana zakresu uprawnień osób kontrolujących obiekty budowlane, kotły i klimatyzację

9.2. zmiany w zakresie kontroli kotłów i klimatyzacji

:: Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

:: Cel seminarium

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w ustawie w ujęciu praktycznym oraz zmian projektowanych.

::

Ekspert seminarium "Najnowsze zmiany Prawa budowlanego po wprowadzeniu dużej nowelizacji"

:: Koszt uczestnictwa

699.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Początek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa