Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

Prawo budowlane 2014

Zamawiam!

:: Program

1. Nowe definicje z ustawy i innych przepisów
• odnawialne źródło energii
• ciepło użytkowe w Kogeneracji
• audyt efektywności energetycznej
• audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

2. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
• zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian.
• propozycje zmian na liście budów nie wymagających pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb
• pozwolenie na budowę
- odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
- zawartość wniosku
- nowe elementy wniosku przy zastosowaniu indywidualnego źródła ciepła
- rozszerzenie zakresu ochrony konserwatorskiej
- nowe elementy wniosku dla składowisk odpadów
- propozycje zmian w procedurach pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb
• zgłoszenie robót
- milcząca zgoda
- sprzeciw
- nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków
- propozycja ograniczenia wzywania do usunięcia wad w projekcie budowlanym


3. Projekt budowlany - nowe rozporządzenie, wprowadzenie obowiązującej normy i zasad obliczania powierzchni użytkowej
• części składowe
• zakres projektu budowlanego
• zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
• zmiany w Kodeksie Pracy dot. projektów budowlanych
• propozycja zmiany rozporządzenia związana z projektem ustawy o certyfikacji energetycznej


4. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
• obowiązki i uprawnienia
• projekt deregulacji w zawodach budowlanych


5. Oddanie obiektu do użytkowania
• wymagalność zgłoszenia
• wymagalność pozwolenia na użytkowanie
• propozycja zawężania listy obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie w projekcie małej nowelizacji PB
• dokumenty niezbędne w postępowaniu - rezygnacja z obowiązku zawiadamiania PIP, nowe elementy oświadczenia kierownika budowy
• świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane dla budynków
• podjęcie użytkowania składowiska odpadów – nowe wymagania
• skrócenie terminów w projekcie małej nowelizacji


6. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej
• procedury pozbawiania uprawnień do sporządzania świadectw na podstawie wyroku sądu albo w wyniku postępowania administracyjnego prowadzonego przez Ministra Infrastruktury
• wprowadzenie obowiązku ubezpieczeń dla osób sporządzających świadectwa
• projekt nowych rozwiązań w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków


7. Utrzymanie obiektów budowlanych
• nowe osoby uprawnione do kontroli obiektów budowlanych

:: Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do specjalistów z branży budowlanej pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany); inwestorzy budownictwa; przedsiębiorcy budowlani; właściwe organy administracyjno - budowlane i nadzoru budowlanego.

:: Cel seminarium

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie Prawo budowlane oraz wybranych przepisach wykonawczych, które weszły w życie w 2013 r., a także nowych regulacji z zakresu budownictwa, które zaczną obowiązywać od 2014 r. Zapoznają się Państwo również z aktualnym stanem prac legislacyjnych w parlamencie, dotyczącym deregulacji zawodów budowlanych.

:: Referent

Mariola Berdysz - dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, uprawniony urbanista i doświadczony szkoleniowiec, a także autor szeregu artykułów w prasie fachowej. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przez kilka lat pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego w Sieradzu, pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

:: Koszt uczestnictwa

699.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Początek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa