Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

Prawo budowlane 2015

Zamawiam!

:: Program

UWAGA: w styczniu 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo budowlane. Dotyczą m.in. zniesienia obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego, zwiększenie liczby obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia, co oznacza, że mniej będzie tych, które oddawane są na mocy pozwolenia.

1. Kodeks urbanistyczno-budowlany - wersja podstawowa

2. Mała nowelizacja Prawa budowlanego - aktualny stan prac legislacyjnych

3. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

3.1. Zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian

3.2. Propozycje zmian na liście budów nie wymagających pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb

3.3. Pozwolenie na budowę

3.3.1. wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę

3.3.2. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych - wzór wniosku

3.3.3. propozycje zmian we wzorach wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę w małej nowelizacji Pb

3.3.4. propozycje zmian w procedurach pozwolenia na budowę w małej nowelizacji Pb

3.3.5. zniesienie reglamentacji stosowania indywidualnych źródeł ciepła

3.3.6. roboty w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i na obszarach wpisanych do rejestru zabytków na pozwolenie na budowę

3.4. Zgłoszenie robót

3.4.1. nowe elementy zgłoszenia dla budynków jednorodzinnych

3.4.2. milcząca zgoda

3.4.3. sprzeciw

3.4.4. nowe procedury zgłoszeń

3.4.5. publiczny rejestr zgłoszeń

3.4.6. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000 i obiektów z gminnej ewidencji zabytków

3.4.7. nowy termin ważności zgłoszenia

3.4.8. przenoszenie zgłoszenia na rzecz innej osoby

4. Projekt budowlany

4.1. zakres projektu budowlanego

4.2. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

4.3. zmiany w Kodeksie Pracy dot. projektów budowlanych

4.4. propozycja wprowadzenia wymogu wyznaczenia obszaru oddziaływania dla budynków jednorodzinnych

5. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego

5.1. Obowiązki i uprawnienia

5.2. Deregulacja w zawodach budowlanych

6. Samowola budowlana

6.1. Realizacja budowy domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem

6.2. Realizacja przebudowy domu jednorodzinnego niezgodnie ze zgłoszeniem

6.3. konsekwencje istotnego odstąpienia od projektu budowlanego ostemplowanego do zgłoszenia

6.4. Opłata legalizacyjne - ulgi udzielane przez Wojewodę

7. Oddanie obiektu do użytkowania

7.1. wymagalność zawiadomienia i zmiana terminu milczącej zgody

7.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie

7.3. Propozycja zawężania listy obiekt wymagających pozwolenia na użytkowanie w projekcie małej nowelizacji PB

7.4. dokumenty niezbędne w postępowaniu

7.5. rezygnacja z wymagalności świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków

7.6. skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę w projekcie małej nowelizacji Pb

8. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej

8.1. nowe rozwiązań w ustawie o certyfikacji energetycznej budynków

9. Utrzymanie obiektów budowlanych

9.1. zmiana zakresu uprawnień osób kontrolujących obiekty budowlane, kotły i klimatyzację

9.2. zmiany w zakresie kontroli kotłów i klimatyzacji

:: Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

:: Cel seminarium

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w ustawie w ujęciu praktycznym oraz zmian projektowanych.

:: Referent

arch. Mariola Berdysz - posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej.

Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego (w latach 82-84), w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego (1984 -1994) pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego (w latach 94-98) Orzekała (od 1991 do 2003r.) w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie (1998 -2002). Aktualnie jest dyrektorem w Fundacji Wszechnicy Budowlanej. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009r) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez Wydawnictwo Verlag Dashofer.

:: Koszt uczestnictwa

699.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Terminy
do wyboru
MiejsceGodzinyKod seminariumZgłoszenie
2015-05-22 (piątek)Warszawa
10.00-16.0016PBK02Zamawiam!

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Początek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa