Strona główna
Verlad DashöferSzkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
Strona główna
Szkolenia, branżowe szkolenia, seminaria szkoleniowe, kursy szkoleniowe, fachowe szkolenia,
- wersja do druku

Najnowsze oraz przewidywane zmiany Prawa budowlanego - w tym wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

Zamawiam!

::

Program seminarium "Najnowsze oraz przewidywane zmiany Prawa budowlanego - w tym wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r."

UWAGA: Najnowsze i duże zmiany w Prawie budowlanym weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 r. 27 marca 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. Ważne jest, aby dowiedzieć się z jakimi robotami warto zaczekać do wejścia w życie zmian, a na które roboty warto uzyskać zgodę budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zmiany te są istotne dla urzędów miast i gmin, natomiast większość zmian jest korzystna dla inwestorów, ale jednak szykują się również pułapki prawne, związane z podjęciem kroków w zakresie inwestycji budowlanych.

1. Wprowadzenie – krótka historia dotychczasowych nowelizacji Prawa budowlanego

2. Liberalizacja przepisów Prawa budowlanego ustawą z dnia 9 maja 2014 r. – o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (od 10.08.2014 r.)
• samodzielne funkcje techniczne w budownictwie po nowelizacji PB
•  nowe zasady odbywania praktyk przed egzaminem na uprawnienia budowlane
• współpraca uczelni technicznych z samorządem zawodowym inżynierów
• nowe rodzaje i specjalności udzielanych uprawnień budowlanych
• nowe zasady egzaminów na uprawnienia

3. Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzane ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. – o charakterystyce energetycznej budynków

4. Ostatnia nowelizacja Prawa budowlanego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. – o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych ustaw – w tym m.in.:
• zmiany w przepisach ogólnych,
•  nowe obowiązki projektantów
• zwiększona ilość obiektów i robót budowlanych które można wykonywać bez pozwolenia na budowę (zasady zgłoszenia takich robót budowlanych do organu administracji budowlanej)
• zmienione obowiązki inwestora
• nowe obowiązki organów administracji budowlanej i nadzoru budowlanego
• nowy obligatoryjny wniosek o pozwolenie na budowę
• kiedy ma miejsce tzw. ,,samowola budowlana” - postępowanie naprawcze nadzoru budowlanego
• warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
• zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części
• nowe rygory prowadzenia rejestrów zgłoszeń i wniosków o pozwolenie na budowę a także wydawanych decyzji o pozwolenie na budowę
• zmiany w opłatach skarbowych za czynności administracyjne organów

5. Projekty: ,,Kodeksu budowlanego” (ostateczna wersja) i ,,Kodeksu urbanistyczno-budowlanego”

6. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania

:: Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do inwestorów, projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie inwestycji budowlanych i kontrole w obiektach budowlanych.

:: Cel seminarium

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych zmian w ustawie w ujęciu praktycznym oraz zmian projektowanych.

::

Ekspert seminarium "Najnowsze oraz przewidywane zmiany Prawa budowlanego - w tym wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r."

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk - wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami ( w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.

:: Koszt uczestnictwa

699.00 PLN + 23%VAT

dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
:: Terminy, zgłoszenie. Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

:: Kontakt »

:: Poleć seminarium znajomemu »

- wersja do druku

Początek strony


Copyright © 2013 Dashöfer Holding Ltd. Verlag Dashofer Sp. z o.o., ul. Bieżanowska 7, 02-655 Warszawa