Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Środa 7.12.2016
Warszawa

Podatek akcyzowy w sektorze energetycznym i gazowniczym - praktyka, zmiany w przepisach wprowadzone w 2016 r. i planowane w roku 2017

Szkolenie ma za zadanie kompleksowe omówienie zasad rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji ...

Szkolenie
Piątek 9.12.2016
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - najnowsze zmiany w OOŚ od 1 stycznia 2017. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko mają umożliwiać inwestorom szybsze otrzymanie decyzji środowiskowych na podjęcie prac, związanych z wykonywaniem inwestycji budowlanych. Poznaj prawne procedury w sprawie oceny oddziaływania na ...

Szkolenie
Piątek 9.12.2016
Warszawa

Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego - trudności i zagrożenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników socjalnych. Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się - nabywania i tworzenia wiedzy. Wykorzystywane są aktywne ...

Szkolenie
Poniedzialek 12.12.2016
Warszawa

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów. Kary za usunięcie oraz zniszczenie drzew i krzewów - praktyczne przykłady

Na szkoleniu omówione będą wyjątki od konieczności uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, opłaty za usunięcie drzew i krzewów wg nowego rozporządzenia z 25.08.2016 r., a także przypadki dotyczące zwolnienia z naliczania tych opłat. W drugiej części przedstawione ...

Szkolenie
Wtorek 13.12.2016
Warszawa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi egzekucji należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie. Seminarium ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z egzekwowaniem należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 1) Stosunki ...

Szkolenie
Środa 14.12.2016
Warszawa

Obowiązujące prawo i najnowsze wymagania w codziennej pracy nauczyciela

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu obowiązującego prawa i najnowszych wymagań w codziennej pracy nauczyciela. 1. Akty normatywne regulujące pracę szkoły • prawo powszechnie obowiązujące • prawo wewnątrzszkolne • ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela 2. ...

Szkolenie
Czwartek 15.12.2016
Warszawa

Oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji sektora odnawialnych źródeł energii

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie uczestnikom rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko dla sektora OZE - sposobów uwzględniania ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz nowych aktów prawnych ustawo o odnawialnych źródłach ...

Szkolenie
Wtorek 20.12.2016
Środa 22.2.2017
Warszawa

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: