Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

Szkolenie tygodnia - rabat 20%

Gospodarka wodno-ściekowa – nowe regulacje prawne od 1 stycznia 2018

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 22.1.2018
Czwartek 12.4.2018
Warszawa

Zarządzanie nieruchomościami po zmianie prawa oraz według najnowszego orzecznictwa

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wielostronnych aspektów prawnych i operacyjnych różnych trybów i form zarządu nieruchomościami, w tym zarządu własnego oraz zarządu zleconego, a także zarządu sądowego nieruchomością, w świetle najnowszego prawa, w tym w wyniku ...

Szkolenie
Wtorek 23.1.2018
Środa 18.4.2018
Warszawa

Praktyczne metody przeprowadzania kontroli i audyt wewnętrzny w firmie - warsztaty

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego przeprowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej. Szkolenie ma również na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat ...

Szkolenie
Środa 24.1.2018
Warszawa

Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia CLP, kryteriami klasyfikacji i wymaganiami w zakresie oznakowania i pakowania produktów chemicznych.Warsztaty pozwolą na usystematyzowanie, utrwalenie oraz sprawdzenie w praktyce ...

Szkolenie
Czwartek 25.1.2018
Warszawa

Prawo wodne - najnowsze regulacje prawne i ich praktyczne znaczenie

UWAGA: dnia 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów. Nowe przepisy wprowadzają opłaty za pobór wody i dotyczy to m.in. energetyki, przedsiębiorców czy też ...

Szkolenie
Piątek 26.1.2018
Warszawa

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Biorąc udział w warsztatach każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności postawionych wobec niego oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego ...

Szkolenie
Poniedzialek 29.1.2018
Warszawa

OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w procesie inwestycyjnym - warsztaty praktyczne w aplikowaniu o dofinansowanie

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat sposobów uniknięcia najczęściej popełnianych błędów w dokumentacji aplikacyjnej i w procedurze OOŚ. W trakcie szkolenia zostaną wskazane praktyczne zagadnienia w zakresie OOŚ. Uczestnicy będą mieli możliwość ...

Szkolenie
Wtorek 30.1.2018
Warszawa

Skuteczne metody i techniki zarządzania zespołem na placu budowy - warsztaty

Celem szkolenia jest:•poprawa efektywności działania, osiągania celów i wykonywania zadań w wyznaczonych terminach na placu budowy przez pracowników•zbudowanie skutecznego, lojalnego i zmotywowanego zespołu pracowników fizycznych na budowie•praktyczne poznanie przez ...

Szkolenie
Środa 31.1.2018
Warszawa

Umowy o roboty budowlane - nowe zasady odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawców

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. Celem szkolenia jest omówienie ...

Szkolenie
Piątek 2.2.2018
Warszawa

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska 2017/2018. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, odpadów oraz opłaty produktowej za opakowania za 2017 r.

Początek roku to okres składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska. Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których ...

Szkolenie
Poniedzialek 5.2.2018
Warszawa

Przygotowanie Biura Rachunkowego na stosowanie RODO w kontekście nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 r. zaczną być stosowane przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Wiele zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych dość znacząco się zmieni. Zmienią się też polskie ...

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.