Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 28.5.2018
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS TERMIN POTWIERDZONY

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
Poniedzialek 28.5.2018
Warszawa

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy według nowych przepisów w 2018 roku

UWAGA: Dnia 24 stycznia 2018 r. został opublikowany w Monitorze Polskim oficjalny Komunikat Ministra Środowiska dotyczący nowego rejestru o odpadach i Bazy Danych o Odpadach (BDO). Obowiązuje termin na rejestrację w BDO wszystkich firm do tego zobowiązanych tj. 6 miesięcy od ...

Szkolenie
Poniedzialek 4.6.2018
Warszawa

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Szkolenie
Środa 6.6.2018
Warszawa

Prawo podatkowe dla wspólnot mieszkaniowych po zmianach 2017-2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka, komentarze do zmian prawa

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie obowiązków finansowo-księgowych i podatkowych wspólnoty mieszkaniowej. Wiedza ta jest oparta na obowiązującym prawie i orzecznictwie sądów. W szczególności zostaną przedstawione skutki zmian w ustawach podatkowych oraz ...

Szkolenie
Czwartek 7.6.2018
Warszawa

Gospodarka odpadami w firmie - aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r. Obowiązki, odpowiedzialność, ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość oraz nowy rejestr i baza danych o odpadach (BDO) SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 559,20 zamiast 699,00

UWAGA: Dnia 24 stycznia 2018 r. został opublikowany w Monitorze Polskim oficjalny Komunikat Ministra Środowiska dotyczący nowego rejestru o odpadach i Bazy Danych o Odpadach (BDO). Obowiązuje termin na rejestrację w BDO wszystkich firm do tego zobowiązanych tj. 6 miesięcy od ...

Szkolenie
Piątek 8.6.2018
Piątek 21.9.2018
Warszawa

Audyt energetyczny i audyt efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie w 2018 r. Realne korzyści dla przedsiębiorstwa, czy tylko wymóg prawny?

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi uwarunkowaniami prawnymi i ekonomicznymi, determinującymi zasadność przeprowadzenia audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, a także z regułami prowadzenia audytów ...

Szkolenie
Poniedzialek 11.6.2018
Warszawa

Organizacja i zabezpieczenie imprez masowych w praktyce

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem organizacji i zabezpieczenia imprezy masowej, zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów prawa, obowiązującymi standardami i dobrymi praktykami. Program szkolenia został opracowany w taki sposób, by przekazać uczestnikom ...

Szkolenie
Wtorek 12.6.2018
Warszawa

Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r.

Na 2018 rok planowane są nowe zmiany w Ustawie inwestycyjnej, co jest istotne dla osób zajmujących się planowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi. Warto zapoznać się z nowymi założeniami projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, które już zaczęły obowiązywać od 1 ...

Szkolenie
Wtorek 12.6.2018
Warszawa

Zmiany w systemach zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, wynikające z nowych wersji norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

UWAGA: W związku z przyjęciem uchwały przez IAF (International Accreditation Forum) Polskie Centrum Akredytacji dnia 9 listopada 2017 r. poinformowało o trzyletnim okresie przejściowym dla norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Jednostki certyfikujące systemy zarządzania ...

Szkolenie
Środa 13.6.2018
Warszawa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi egzekucji należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z egzekwowaniem należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny. Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.