Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Poniedzialek 24.9.2018
Piątek 14.12.2018
Warszawa

Czas pracy - warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy - harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów, ale również zostaną przedstawione propozycje ...

Szkolenie
Wtorek 25.9.2018
Wtorek 11.12.2018
Warszawa

Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r. Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 559,20 PLN zamiast 699 zł netto

Na 2018 rok planowane są nowe zmiany w Ustawie inwestycyjnej, co jest istotne dla osób zajmujących się planowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi. Warto zapoznać się z nowymi założeniami projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, które już zaczęły obowiązywać od 1 ...

Szkolenie
Środa - Środa 26.9. - 26.9.2018
Środa 26.9.2018
Czwartek - Czwartek 6.12. - 6.12.2018
Czwartek 6.12.2018
Warszawa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi egzekucji należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z egzekwowaniem należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ...

Szkolenie
Czwartek 27.9.2018
Warszawa

Umowy o roboty budowlane - nowe zasady odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawców

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. Celem szkolenia jest omówienie ...

Szkolenie
Poniedzialek 1.10.2018
Warszawa

Odpady medyczne według najnowszych przepisów prawnych 2018 r. TERMIN POTWIERDZONY

Celem szkolenia jest zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi oraz planowanymi zmianami dotyczącymi odpadów medycznych. W dalszej kolejności przedstawienie wymogów formalno-prawnych spoczywających na osobach odpowiedzialnych za gospodarowanie ...

Szkolenie
Wtorek 2.10.2018
Warszawa

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany wprowadzone nowym Prawem wodnym

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu przeprowadzania ocen wodnoprawnych, oceny oddziaływania na środowisko, oraz na obszar NATURA 2000, właściwego prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...

Szkolenie
Wtorek 2.10.2018
Warszawa

Praktyczne aspekty wdrożenia RODO w placówce pomocy społecznej. Przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii w DPS po zmianach

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników sektora pomocy społecznej z nowymi zasadami unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r., które weszły w życie 25 maja 2018 r. ...

Szkolenie
Środa 3.10.2018
Czwartek 22.11.2018
Poznań
Warszawa

Dokumentacja pracownicza - rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

1 stycznia 2019 r., wejdą w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim ...

Szkolenie
Czwartek 4.10.2018
Warszawa

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych (lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz ...

Szkolenie
Poniedzialek 8.10.2018
Poznań

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg ISO 50001 jako sposób optymalizacji gospodarki energetycznej oraz wykonania obowiązków ustawy o efektywności energetycznej

Firma, która wykonuje przegląd energetyczny w ramach certyfikowanego SZE wg ISO 50001 nie musi robić dość kosztownego audytu energetycznego. Na szkoleniu zostaną omówione krok po kroku etapy wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001 w celu optymalizacji gospodarki ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.