Szkolenie

Dochodzenie roszczeń z tytułu realizacji umów o roboty budowlane z uwzględnieniem najnowszych przepisów od 1 czerwca 2017 roku

O szkoleniu

Z dniem 1 czerwca 2017 roku weszły w życie najnowsze przepisy, mające na celu rozwiązanie problemów i wątpliwości, związanych z nieopłacaniem faktur w branży budowlanej. Dotyczy to odpowiedzialności inwestorów za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom robót budowlanych (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7 kwietnia 2017 r.).

Aktualnie wymagana jest zgoda inwestora na zatrudnienie podwykonawcy przez wykonawcę, co oznacza, że w ciągu 30 dni inwestor musi wyrazić pisemny sprzeciw, w przypadku gdy nie chce, aby dany podwykonawca wykonywał na jego rzecz prace inwestycyjno-budowlane.

Co istotne, podwykonawcy mają możliwość zgłoszenia na piśmie inwestorowi szczegółowego zakresu robót zleconych mu przez wykonawcę.

Celem szkolenia jest omówienie zasad przygotowania, realizacji oraz rozliczania umów o roboty budowlane według najnowszych przepisów od 1 czerwca 2017 roku. Jest to także związane z opracowaniem odpowiednich zapisów umownych oraz dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia roszczeń wynikających robót budowlanych lub do obrony przed nieuzasadnionymi żądaniami powstałymi w związku z realizacją tych umów.

Program

1. Istota umowy o roboty budowlane

2.  Spory dotyczące umów o roboty budowlane i ich rozstrzyganie przed sądem

3. Postanowienia umów o roboty budowlane oraz dokumenty mające wpływ na przebieg postępowania sądowego:

 • zatrudnianie podwykonawców
 • odpowiedzialność inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców
 • odbiory wykonanych robót
 • wynagrodzenie wykonawcy i terminy płatności
 • kary umowne
 • odstąpienie od umowy
 • przedawnienie roszczeń

4. Postępowanie przed sądem:

 • pozew i odpowiedź na pozew
 • nakaz zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty
 • postępowanie dowodowe (dowody z dokumentów, zeznań świadków, opinie biegłych)
 • wyrok i środki zaskarżania
 • koszty procesu (koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego)

5.  Postępowanie egzekucyjne (windykacja zasądzonych należności)

6. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń uczestników. Udział w zajęciach umożliwia zadawanie pytań referentowi i rozwiązywanie indywidualnych problemów.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się opracowaniem i rozliczaniem umów o roboty budowlane, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do prowadzenia spraw sądowych oraz występujących w postępowaniach sądowych. Udział w zajęciach umożliwia zadawanie pytań referentowi i rozwiązywanie indywidualnych problemów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Sławomir Żurawski, wykładowca Budownictwo

Radca prawny współpracujący z wiodącymi firmami branży budowlanej i deweloperskiej, specjalista z zakresu nieruchomości oraz prawa budowlanego, autor wielu publikacji w czasopismach prawniczych dotyczących budownictwa i nieruchomości, współautor poradnika "Ryzyko w umowach budowlanych" wydanego przez Wydawnictwo Verlag Dashöfer.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
31.8.201710.00-16.00Warszawa18DRB01599,00 zł + 23 % VATZamawiam
 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.
Do not fill this: