Szkolenie

Nowe narzędzia kształtowania krajobrazu w Polsce - zmiany wprowadzone tzw. ustawą krajobrazową

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania nowych rozwiązań prawnych – ułatwiające zarówno prowadzenie postępowań planistycznych i administracyjnych, jak i podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Program

1. Wprowadzenie – zmiany w podejściu do krajobrazu, omówienie podstawowych 

     zmian systemowych i wprowadzenie nowych definicji

2. Zmiany w zakresie lokalizacji reklam w pasie drogowym:

  • warunki  zajęcia pasa drogowego i opłaty za zajęcie na potrzeby reklam
  • kara za umieszczenie reklamy w pasie drogowym,
  • decyzja o przywróceniu do stanu poprzedniego.

3. Zmiany w zakresie opłat lokalnych – „opłata reklamowa”

4. Zmiany w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

  • zakres studium uwarunkowań i planów miejscowych
  • uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych (tzw. uchwała reklamowa): zakres uchwały, procedura opracowania, dopuszczalny sposób formułowania ustaleń, skutki prawne przyjęcia uchwały, nadzór wojewody i możliwość zaskarżenia ( z uwzględnieniem zmian od 1 czerwca 2017 r.)
  • kary pieniężne za umieszczanie reklam niezgodnie z „uchwałą reklamową”
  • audyt krajobrazowy: skutki uznania krajobrazu za priorytetowy, zakres ustaleń, procedura opracowania, powiązania prawne z innymi dokumentami planistycznymi

5. Zmiany w systemie ochrony przyrody i ocenach oddziaływania na środowisko:

  • zmiany w reżimie prawnym parków krajobrazowych i obszaru chronionego krajobrazu
  • nowe zasady sporządzania planów ochrony parków krajobrazowych oraz strefy chronionego krajobrazu w obszarach chronionego krajobrazu
  • uwzględnianie krajobrazu i wymagań jego ochrony w ocenach oddziaływania na środowisko

6. Zmiany w prawie ochrony zabytków

7. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do: pracowników urzędów  gmin i urzędów marszałkowskich, zwłaszcza zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pracowników urzędów wojewódzkich, pracowników służb ochrony przyrody i ochrony zabytków, planistów przestrzennych, przedstawicieli inwestorów i branży reklamowej.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Radca prawny, specjalista w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego,  z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym na rzecz organów administracji publicznej i prywatnych inwestorów oraz prowadzeniu wykładów dla pracowników administracji samorządowej (urzędy gmin, Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego) i rządowej

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
3.10.201710.00-16.00Warszawa18NKK02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.