Szkolenie

RODO – jak i z kim przygotować organizację do nowych regulacji? Nowe standardy, wyzwania i zasady ochrony danych osobowych

O szkoleniu

UWAGA: Od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Pozostało jeszcze kilka tygodni na przygotowania, więc każdy podmiot przetwarzający dane osobowe powinien przeanalizować co zmieni się w obowiązkach, praktykach i zakresie działań osób i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Wszyscy przetwarzający dane osobowe powinni być gotowi przed końcem maja 2018 r. na stosowanie nowych regulacji wynikających z RODO.

Celem szkolenia jest podsumowanie wprowadzonych już oraz nadchodzących zmian, wskazanie i usystematyzowanie obszarów odpowiedzialności oraz przedstawienie zalecanych mechanizmów kontrolnych odnoszących się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującą literą prawa i praktykami branżowymi. Prowadzący szczególnie skupi się na realizacji wymogów o ochronie danych osobowych w aplikacjach i produktach informatycznych które stosowane są w organizacjach. Narzędzia te, stanowiące element procesu przetwarzania danych, są jednym z elementów systemu, który odpowiednio nadzorowany przez Administratorów Danych ma zapewnić właściwą ochronę danych które wykorzystywane są w działalności podmiotów, tak w kontekście własnych pracowników i współpracowników jak również w procesach i usługach realizowanych na rzecz klientów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze prawa osób których dane są przetwarzane, w tym prawa do: wiedzy i informacji, dostępu, kopii danych, przeniesienia i usunięcia danych, kryteria minimalizacji ilości przetwarzanych danych oraz rozliczalności procesu ochrony danych.

Elementem, który szczególnie będzie analizowany i omawiany podczas szkolenia, będzie współpraca organizacji z zespołem IT, także z podwykonawcami i dostawcami rozwiązań informatycznych.

Metodyka szkolenia:

Jednodniowa prezentacja w formie warsztatowej, oparta o praktyczną analizę aktualnego stanu formalno-prawnego oraz problemy organizacyjne sygnalizowane w branżach zajmujących się ochroną danych osobowych. W trakcie szkolenia możliwe będzie przeprowadzenie analizy zgłaszanych przez uczestników przypadków oraz dyskusja na temat sposobów i kryteriów oceny właściwej realizacji zasad ochrony danych w świetle przepisów i praktyk branżowych.

Program

1. Zdefiniowanie ekosystemu ochrony prywatności w kontekście obecnych (UODO) oraz nadchodzących (RODO) przepisów i stawianych przez nie wymagań

2. Podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

3. Nowe prawa podmiotów danych (osób, których dane są przetwarzane)

4. Zagadnienia nadzoru nad ochroną danych

5. Zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej

6. Informacje o zalecanej dokumentacji systemu przetwarzania danych

7. Podstawy analizy ryzyka w ochronie danych

8. Procedury kontrolne procesu ochrony danych osobowych

9. Obowiązki uczestników procesu ochrony danych

10. Zagadnienia zgodności i rozliczalności, które stanowią najważniejszy element RODO

11. Skutki zaniedbań, czyli odpowiedzialność i penalizacja w przepisach

12. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Adresatami szkolenia są:

  • Administratorzy Danych Osobowych (ADO), czyli osoby kierujące organizacjami biznesowymi i w administracji publicznej, decydujące o zasadach przetwarzania danych osobowych
  • Kadra zarządzająca Małych i Średnich Przedsiębiorstw
  • Kadra kierownicza organów administracji publicznej (sekretarze, naczelnicy/dyrektorzy/ kierownicy komórek organizacyjnych)
  • Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI), Specjaliści ds. ochrony danych osobowych, przyszli Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
  • Szefowie Działów Personalnych, IT oraz doradcy prawni
  •  Pracownicy odpowiedzialni za zgodność z przepisami procesów i funkcjonowania organizacji
  • Osoby odpowiedzialne za dobór, wdrożenie i utrzymanie w organizacjach narzędzi informatycznych dotyczących ochrony danych osobowych
  • Audytorzy, eksperci i doradcy pracujący przy projektach dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
W danym momencie, brakuje dostępnych terminów warsztatów, przepraszamy.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej. (LINK)
Polityka Prywatności. (LINK)

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.