Szkolenie

RODO a OPS. Nowelizacja przepisów o ochronie danych osobowych - praktyczne aspekty stosowania RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych

O szkoleniu

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczną być stosowane przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, zmieniające również nieco ustawę o pomocy społecznej, a przede wszystkim RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Każdy Ośrodek Pomocy Społecznej, jako administrator danych, nie uniknie szeregu działań organizacyjnych, technicznych, prawnych, aby przygotować się na stosowanie nowych przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza daleko idące zmiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane. Które jednak obowiązki administratora i jakie prawa podmiotów danych nie będą dotyczyć OPS-ów, to dokładnie wyjaśni nasze szkolenie.

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz zapoznanie uczestników szkolenia z metodami przygotowania się do stosowania nowych przepisów.

Program

1. Wprowadzenie:

 • charakter i istota zmian przepisów
 • co zmieni się w obowiązkach OPS, jako administratorów, w stosunku do pierwotnych przepisów
 • praktyczne konsekwencje dla administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji/inspektorów ochrony danych

2. Zagadnienia ogólne:

 • zmiany dotyczące podstawowych pojęć
 • podstawy dopuszczalności przetwarzania danych
 • zasady przetwarzania danych

3. Uprawnienia osób, których dane dotyczą i które z nich nie będą dotyczyć OPS:

 • uprawnienia informacyjne
 • uprawnienia korekcyjne
 • prawo do bycia zapomnianym
 • uprawnienia szczególne
 • sposób realizacji uprawnień

4. Obowiązki administratora i które z nich nie będą dotyczyć OPS:

 • obowiązki informacyjne
 • zabezpieczenie danych
 • ochrona danych w fazie projektowania i w ustawieniach domyślnych
 • rejestracja czynności przetwarzania
 • ocena skutków dla ochrony danych
 • informowanie o naruszeniu ochrony danych
 • zasady powierzenia przetwarzania danych
 • zadania inspektora ochrony danych
 • zadania podmiotów przetwarzających dane na zlecenie administratora

5. Kompetencje organu nadzorczego:

 • zmiany dotyczące rejestracji zbiorów i rejestracji ABI
 • kompetencje kontrolne
 • nakładanie kar pieniężnych
 • inne zadania

6. Odpowiedzialność:

 • administracyjne kary pieniężne za naruszenie ochrony danych – w jakim wymiarze i kogo mogą dotknąć
 • inne rodzaje odpowiedzialności.

7. Jak przygotować się do stosowania unijnego rozporządzenia

 • aktualizacja bądź opracowanie nowej dokumentacji z zakresu polityki bezpieczeństwa informacji
 • wykonanie analizy ryzyka – proste, przejrzyste i zrozumiałe metody i techniki
 • bezpieczeństwo osobowe – upoważnianie do przetwarzania danych osobowych i zobowiązywanie do zachowania ich w tajemnicy uprawnionych pracowników i współpracowników

8. Inspektor Ochrony Danych (obecnie ABI)

 • wyznaczenie Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer „DPO”); - dlaczego dla OPS obowiązkowe
 • możliwość wyznaczenie jednego Inspektora ochrony danych osobowych dla grupy jednostek,
 • wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych i jak nie doprowadzić do konfliktu interesów – z jakimi stanowiskami nie można łączyć funkcji IOD;
 • status i zadania inspektora ochrony danych

9. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych oraz projekt ustawy - przepisy

     wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych - zakres i wpływ

10. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej instytucji pomocy społecznej, tj. min. ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, a w szczególności do Kierowników, Dyrektorów, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i innych osób odpowiadających za ochronę danych osobowych, w tym danych kadrowych, informatyków, pracowników socjalnych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Piotr Glen, wykładowca Pomoc społeczna

Ekspert ds. ochrony danych osobowych.  Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucjach, również w placówkach ochrony zdrowia. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI, członek

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
9.3.201810.00-16.00Warszawa19RPS02499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Ask for a new workshop term

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny. Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.