Szkolenie

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska. Warsztaty wypełniania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE, odpadów oraz opłaty produktowej za opakowania

O szkoleniu

UWAGA: Dnia 24.01.2018 r. został opublikowany w Monitorze Polskim oficjalny Komunikat Ministra Środowiska dotyczący nowego rejestru o odpadach i Bazy Danych o Odpadach (BDO). Obowiązuje termin na rejestrację w BDO wszystkich firm do tego zobowiązanych tj. 6 miesięcy. Co jest ważne dla podmiotów wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach, gospodarujących odpadami, firm wprowadzających pojazdy, ale również marszałków województw w zakresie obowiązków związanych z uzupełnieniem rejestru. A co za tym idzie zmienia się wysokość stawki opłaty rejestrowej/rocznej.

Początek roku to okres składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznacie Państwo zasady sprawozdawczości oraz będziecie mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta.

Omówione zostaną również najważniejsze przepisy dotyczące gospodarki odpadami, opłaty produktowej za opakowania oraz opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi nowelizacjami przepisów (m.in. nowelizacja ustawy o odpadach)!

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBiZE oraz gospodarowania odpadami i opłaty produktowej za opakowania.

Program

1. Wymagania prawne ochrony środowiska – wprowadzenie oraz omówienie

     ostatnich zmian

 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska – korzystanie ze środowiska, pozwolenia emisyjne, powiązanie z innymi przepisami
 • Ustawa o odpadach – wytwarzanie, zbieranie odpadów – zakres obowiązków i odpowiedzialności
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – kto i w jakim zakresie podlega pod wymagania ustawy?

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
  – obowiązujące stawki i formularze do rozliczeń
  – terminy oraz adresaci sprawozdań
  – opłaty podwyższone i kary
 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska
  – przykłady praktyczne – emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
  – pobór wód i odprowadzanie ścieków
  – składowanie odpadów
  – opłaty podwyższone
 • Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania

3. Gospodarka odpadami – ewidencja oraz sprawozdawczość

 • Zasady gospodarowania odpadami oraz zakres odpowiedzialności
 • Kiedy odpady można przekazywać przedsiębiorstwom a kiedy osobom fizycznym?
 • Jakie decyzje, zgłoszenia, pozwolenia powinien uzyskać wytwórca odpadów?
 • Klasyfikacja odpadów – nowy katalog odpadów
 • Ewidencja odpadów – nowe wzory kart przekazania odpadu oraz kart ewidencji odpadu
 • Zmiany w ewidencji odpadów, nowy rejestr odpadów oraz baza danych o odpadach (BDO) wprowadzone nowelizacją ustawy o odpadach z 24 listopada 2017 r.
 • Poprawne wypełnianie formularza zbiorczego zestawienia o odpadach:
  – zmiany w sprawozdaniach oraz nowy rejestr w gospodarce odpadami
  – kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących odpadów

4. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 • Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • Nowe zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
 • Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?
 • Sprawozdania opakowaniowe w miejsce starych OŚ-OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
 • Nowy system kar za nieprzestrzegania przepisów

 5. Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Maciej Krzyczkowski, wykładowca Ochrona środowiska

Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Dyplomowany trener ochrony środowiska – absolwent rocznego kursu trenerskiego

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
18.4.201810.00-16.00Warszawa19SOS02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej. (LINK)
Polityka Prywatności. (LINK)

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.