Szkolenie

Współpraca pracodawcy ze związkiem zawodowym – aspekty prawne

O szkoleniu

Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe lub rady pracowników są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych, a także członków rady pracowników. Celem szkolenia jest zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów współpracy związku zawodowego lub rady pracowników z pracodawcą.

Program

1. Powstanie związku zawodowego:
a. Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?
b. Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
c. Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego „w organizacji”?
d. Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
e. Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie? 

2. Uprawnienia działaczy związkowych w zakresie ochrony szczególnej przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej:
a. Jakie są zasady ustalania liczby chronionych związkowców?
b. W jaki sposób związek zawodowy powinien wskazać chronionych działaczy?
c. Jak sporządzić zapytanie o zgodę na zwolnienie chronionego działacza?
d. Jakie sytuacje uzasadniają uchylenie ochrony szczególnej związkowca?
e. Jak powinno wyglądać udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej? 

3. Działania związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych:
a. Jakie są zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień pracowników?
b. Jak sporządzać pisma zawiadamiające związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika?
c. Jak sformułować zapytanie o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy?
d. Przy których umowach konsultacja nie jest wymagana?
e. Na czym polega reprezentacja związkowa w sprawach indywidualnych pracowników nie objętych ochroną szczególną?
f. W jakich okolicznościach i w jaki sposób pracodawca powinien informować związek zawodowy o karze porządkowej nałożonej na pracownika? 

4. Zasady reprezentowania pracowników w sprawach zbiorowych:
a. Jak tworzyć porozumienia o zawieszeniu postanowień płacowych w trudnej sytuacji zakładu pracy? 

5. Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie kontroli przestrzegania prawa pracy i zasad BHP:
a. Jakie są uprawnienia związków zawodowych przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych?
b. Jaka jest rola związków zawodowych przy zmianach regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania?
c. Na czym powinna polegać współpraca w zakresie kontroli BHP w zakładzie pracy? 

6. Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej:
a. Jakie są zasady ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych?
b. Jakie są zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich?
c. Jak powinna być sformułowana zgoda pracownika na potrącanie składki związkowej? 

7. Spory zbiorowe - zasady prowadzenia sporu zbiorowego
a. Kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy? 
b. Jakie żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego? 
c. Kiedy spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny?
d. Jak sporządzić porozumienie kończące spór zbiorowy? 
e. Kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności?
f. Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
g. Strajk i strajk ostrzegawczy – pułapki prawne dla ich organizatorów 

8. Zwolnienia grupowe:
a. Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych?
b. Jakie pisma powinny być sporządzane dla związków w razie zwolnień grupowych? 

9. Rady pracowników a pracodawca 
a. Zmiany w obowiązujących przepisach o radach pracowników
b. Zasady likwidacji tzw. „związkowych” rad pracowników
c. Nowe zasady wyboru i działania rady pracowników 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów personalnych, członków zarządów, dyrektorów generalnych, kadry zarządzającej, pracowników kadr, związkowców w przedsiębiorstwie.

Opinie uczestników

  • Oceniam pozytywnie, ponieważ wiele się dowiedziałem o negocjacjach

  • Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie

  • Bardzo dobre rozeznanie problematyki. Bardzo dobry kontakt z wykładowcą

  • Bardzo dużo informacji i wspaniały kontakt z wykładowcą

Wykładowca

dr Maciej Chakowski, wykładowca Przemysł

Jest wykładowcą prawa pracy i adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Jest wspólnikiem zarządzającym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek specjalizującej się w prawnych aspektach zatrudnienia. Był  członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
18.4.201810.00-16.00Warszawa19WPZ01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.