Szkolenie

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko ochronie przyrody - odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie oraz ugruntowanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawno-karnej w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony przyrody. 

Przedstawiony zostanie właściwy sposób postępowania w zakresie kwalifikacji ujawnionych czynów zabronionych przeciwko środowisku (w tym ochronie przyrody) – wykroczenie czy przestępstwo. Omówione zostaną procedury pociągania do odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska (ochrony przyrody) ze szczególnym omówieniem zgłaszania zawiadomień do odpowiednich organów i instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Nastąpi wskazanie zasad działania i współpracy instytucji publicznych (organów ścigania, organów sądowniczych, jednostek administracji publicznej) w zakresie odpowiedzialności prawno-karnej w ochronie środowiska.

Uczestnicy zapoznają się z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby właściwie interpretować i stosować przepisy prawa w praktyce.

Program

 1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
  • Zakres przedmiotowy szkolenia – dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 2. Przedstawienie typów odpowiedzialności w ochronie środowiska
 • Charakterystyka odpowiedzialności prawnej w systemie prawnym - narzędzia, aparat pojęciowy
 • Reżimy odpowiedzialności prawnej w zakresie ochrony środowiska/ochrony przyrody:

       - Odpowiedzialność karna

       - Odpowiedzialność cywilna

       - Odpowiedzialność administracyjna

 1. Przedstawienie obowiązujących aktów prawnych oraz przestępstw i wykroczeń z zakresu ochrony środowiska
  w tym w szczególności ochrony przyrody

     • Kiedy przestępstwo, a kiedy wykroczenie

     • Przestępstwa przeciwko środowisku, w tym przeciwko przyrodzie

     • Wykroczenia przeciwko środowisku, w tym przeciwko przyrodzie

     • Omówienie na przykładach poszczególnych typów wykroczeń i przestępstw z     

       zakresu ochrony środowiska uregulowanych w kodeksie karnym i wykroczeń i innych

       aktach prawnych   

 1. Procedury pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
  w ochronie środowiska w szczególności w zakresie ochrony przyrody

     • Kluczowe elementy przebiegu procesu karnego w sprawach przeciwko środowisku, 

        w tym w przyrodzie

    - Postępowanie przygotowawcze

    -  Postępowanie sądowe

    - Ujawnienie, zabezpieczenia dowodów, ustalenie wystąpienie szkody

    - Organy ścigania i organy sądownicze - role procesowe poszczególnych uczestników

      procesu karnego

   - Składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa

   - Akt oskarżenia

   - Rodzaje rozstrzygnięć w procesie karnym 

 • Postępowanie w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony środowiska  w tym w szczególności przeciwko przyrodzie

   - Ujawnienie, zabezpieczenia dowodów, ściganie wykroczeń

   - Organy ścigania – omówienie kompetencji oraz zadań i zasad postępowania

     poszczególnych służb

 - Składanie zawiadomień w sprawach o wykroczenia

 - Wniosek o ukaranie

 - Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu o wykroczeniach

 • Rola biegłych i ich opinii ww. postępowaniach
 • Rola organizacji ekologicznych ww. postępowaniach
 • Problemy z kwalifikacją i identyfikacją naruszeń prawa ochrony środowiska w tym ochrony przyrody– rola biegłych i organizacji ekologicznych
 • Współpraca między organami ścigania, a organami administracji publicznej wyspecjalizowanych w ochronie przyrody
 • Rola organów ochrony środowiska w prawnej ochronie przyrody: regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dyrektorów parków itp.
 • Współpraca Policji, organów ścigania i sądów
 • Praktyka i najnowsze orzecznictwo i tendencje w zakresie odpowiedzialności karnej z zakresu ochrony
 1. Praktyczne problemy w postępowaniach karnych i postępowaniach  o wykroczenia wobec sprawców przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w tym w szczególności przeciwko przyrodzie
 1. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • pracowników urzędów gmin/miast odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody
 • pracowników organów wyspecjalizowanych w ochronie środowiska (WIOŚ/RDOŚ), pracowników zespołu parków krajobrazowych, parków narodowych
 • organów architektoniczno-budowlanych
 • pracowników organów ścigania (Policja, Straż Miejska, Prokuratury), organów sądowniczych
 • podmiotów korzystających ze środowiska - inwestorów
 • organizacji ekologicznych – organizacji społecznych
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
19.9.201710.00-16.00Warszawa18WOP01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej. (LINK)
Polityka Prywatności. (LINK)

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.