Szkolenie

Zarządzanie drogami publicznymi w świetle zmian prawnych od 1 czerwca 2017 roku

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi zmianami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Ustawy o Drogach Publicznych, jak również  z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawa dotyczącym dróg publicznych oraz pomoc w interpretacji tych przepisów w związku z ich nowelizacją. Szkolenie ma także pomóc w załatwianiu spraw indywidualnych, które należą do kompetencji zarządców dróg, mając na względzie praktyczne podejście do tej problematyki.

Omówione zostaną również nowe zasady wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego, stosownie do specyfiki działania organów administrujących drogami.

Program

1. Zasady ogólne postępowania

2. Elementy decyzji wydawanych przez zarządców dróg

3. Milczące załatwienie sprawy

4. Mediacja w sprawach dróg publicznych

5. Poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem

6. Postępowanie uproszczone

7. Posiedzenie w trybie współdziałania

8. Zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych

9. Wydawanie zezwoleń na lokalizację lub przebudowę zjazdów z dróg. Nowa treść zezwolenia. Procedura budowlana dotycząca zjazdów

10. Zasady wymierzania kary pieniężnej za wybudowanie zjazdu bez zezwolenia lub niezgodnie z parametrami określonymi w zezwoleniu. Nakazanie przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego

11. Przeniesienie w drodze decyzji praw i obowiązków wynikających z  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

12. Ustalanie z urzędu w drodze decyzji nowej wysokości opłaty

13. Zezwolenie na lokalizowanie obiektów, urządzeń oraz reklam w pasie drogowym

14. Zasady i tryb wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi

15. Zasady umieszczania materiałów wyborczych w pasie drogowym

16. Zasady stosowania opłat za zajęcie pasa drogi, w tym opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Postępowanie przy zmianie właściciela urządzenia lub kategorii drogi

17. Tryb stosowania i wysokość kar pieniężnych za zajęcie pasa drogi i umieszczanie w nim obiektów, urządzeń i reklam bez zezwolenia

18. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • odpowiednich komórek urzędów miast i gmin
  • starostw powiatowych, wojewódzkich i krajowych
  • zarządów dróg gminnych

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Radca prawny, prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego, specjalizujący się w prawie administracyjnym. Trener, wykładowca Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych S.A.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
22.9.201710.00-16.00Warszawa18ZDP02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.