Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 22.10.2019, Warszawa
Warszawa

Gospodarka odpadami i obowiązki w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlano-remontowej

Na szkoleniu zostaną przedstawione obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska dla branży budowlanej, a także uczestnicy otrzymają cenne wskazówki, jak sprawnie poruszać się w tym obszarze, nie narażając własnego przedsiębiorstwo na wysokie sankcje i kary z tym ...

Szkolenie
 22.10. - 23.10.2019, Warszawa
 16.12.2019, Warszawa
Warszawa

System INTRASTAT 2019. BREXIT. Nowa instrukcja wypełniania zgłoszeń INTRASTAT. Nowe progi statystyczne 2019

Celem szkolenia jest przekazanie pełnego zakresu informacji dotyczących obowiązku składania deklaracji statystycznych w obrocie towarowym w UE nałożonym na podmioty gospodarcze od wejścia Polski do UE, jak również poinformowanie o zmianach wprowadzonych w ostatnich latach. ...

Szkolenie
 23.10.2019, Warszawa
Warszawa

Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty

UWAGA KONSUMENCI: Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie produktu. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z ...

Szkolenie
 24.10.2019, Warszawa
Warszawa

Skuteczne metody i techniki zarządzania zespołem na placu budowy - warsztaty

Celem szkolenia jest:•poprawa efektywności działania, osiągania celów i wykonywania zadań w wyznaczonych terminach na placu budowy przez pracowników•zbudowanie skutecznego, lojalnego i zmotywowanego zespołu pracowników fizycznych na budowie•praktyczne poznanie przez ...

Szkolenie
 28.10.2019, Warszawa
 22.11.2019, Poznań
Warszawa
Poznań

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
 4.11.2019, Warszawa
Warszawa

Zmiany w Prawie pracy 2019/2020

Znajomość Prawa pracy jest kluczową kompetencją w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Tymczasem ustawodawstwo pracy należy do najczęściej zmieniających się sfer prawa.W trakcie szkolenia uczestniczy zapoznają się z najnowszymi zmianami w ustawodawstwie pracy, a także ze zmianami ...

Szkolenie
 6.11.2019, Warszawa
Warszawa

Programy i polityka zarządu zasobem gmin po nowemu. Prawo, orzecznictwo, praktyka SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 479,20 zamiast 599,00

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych wskazówek dot. ukształtowania nowej polityki gospodarowania zasobem budynków mieszkalnych, nowej polityki lokalowej, nowej polityki czynszowej, nowej polityki remontowej, w świetle obowiązującego prawa i ...

Szkolenie
 13.11.2019, Warszawa
Warszawa

Podatek VAT - ważne zmiany w 2019 roku i w 2020 roku

UWAGA: Już od 1 września 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wybranych transakcji, w zakresie dokonywania płatności z tytułu faktur, w których kwota należności ogółem (brutto) przekracza 15 ...

Szkolenie
 14.11.2019, Warszawa
Warszawa

Prawo ochrony środowiska i obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka 2019.

Celem szkolenia jest omówienie tematyki z zakresu: omówienie najnowszych zmian w Prawie ochrony środowiska, aktów prawnych, orzecznictw i praktyki stosowania prawa w tym obszarze gospodarki odpadami i opakowaniami gospodarki wodno-ściekowej emisji gazów i pyłów do ...

Szkolenie
 15.11.2019, Warszawa
Warszawa

Nowe zasady w umowach o roboty budowlane. Odpowiedzialność, rękojmia i gwarancja wobec podwykonawców

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. Celem szkolenia jest omówienie ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.