Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

WAKACYJNY RABAT: 100 zł na wszystkie szkolenia w LIPCU i SIERPNIU!

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 25.6.2019, Warszawa
Warszawa

Czas pracy kierowców w nowej odsłonie - aktualny model zarządzania kadrami i nowe problemy w świetle starych przepisów

Celem szkolenia jest zapoznanie z nowymi normami prawnymi dotyczącymi kwalifikacji zawodowych oraz czasu pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe. Szkolenie ma również na celu przyczynienie się do polepszenia metod monitorowania i egzekwowania przepisów przez podmioty ...

Szkolenie
 26.6.2019, Warszawa
Warszawa

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu OFERTA SPECJALNA - 100 zł RABATU tylko do 14 czerwca.

Wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznych wiąże się z ryzykiem popełnienia błędów. Niektóre z nich mogą doprowadzić do ciężkich porażeń elektrycznych, a nawet utraty życia, jak również poniesieniem odpowiedzialności karnej. Aby uniknąć poważnych konsekwencji z tym ...

Szkolenie
 27.6.2019, Poznań
Poznań

Opłata planistyczna i adiacencka - aktualna praktyka i orzecznictwo

Na szkoleniu zostaną szczegółowo omówione zagadnienia: kto i kiedy może naliczyć opłaty planistyczne i adiacenckie? czy muszą być spełnione odpowiednie warunki, jeśli tak, to jakie? jak określić wagę zmian w stanie nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń ...

Szkolenie
 27.6.2019, Warszawa
Warszawa

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych WAKACYJNY RABAT: 100 zł na wszystkie szkolenia z BUDOWNICTWA

Celem szkolenia jest zapoznanie z istotnymi zmianami Prawa budowlanego obowiązującymi od 2019 roku. Uczestnicy procesu budowlanego dowiedzą się także o liberalizacji prawa w zakresie zgód na budowę i wykonanie robót budowlanych, które wymagają wcześniej zgłoszenia, ale bez ...

Szkolenie
 28.6.2019, Warszawa
Warszawa

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według Prawa wodnego 2019

UWAGA: Do 30 stycznia 2019 roku firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki mają obowiązek złożyć oświadczenia do Wód Polskich. Zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów ...

Szkolenie
 1.7.2019, Warszawa
Warszawa

Nowe zasady w umowach o roboty budowlane. Odpowiedzialność, rękojmia i gwarancja wobec podwykonawców WAKACYJNY RABAT: 100 zł na wszystkie szkolenia z BUDOWNICTWA

Przy zawieraniu umowy o roboty budowlane każda ze stron jest zobowiązana podjąć decyzję handlową, co wiąże się z ryzykiem dla samego procesu budowlanego i może skutkować zagrożeniem finansowo-podatkowym, technicznym, jak i prawnym. Celem szkolenia jest omówienie ...

Szkolenie
 2.7.2019, Warszawa
Warszawa

Skuteczne metody przeciwdziałania korupcji w przedsiębiorstwach

Celem szkolenia jest: przekazanie wiedzy w jaki sposób ograniczać zjawisko korupcji? w jaki sposób procedury mogą ochronić pracowników przed pomówieniami? jak zbudować system przeciwdziałania korupcji? szersze spojrzenie na problem korupcji UWAGA: Program szkolenia ...

Szkolenie
 4.7.2019, Warszawa
Warszawa

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa WAKACYJNY RABAT: 100 zł na wszystkie szkolenia z BUDOWNICTWA

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym od 1 stycznia 2019 r. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno- ...

Szkolenie
 8.7.2019, Warszawa
Warszawa

Rozporządzenie CLP w teorii i praktyce - warsztaty

UWAGA KONSUMENCI: Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie kodu UFI, umieszczanego obowiązkowo na etykiecie produktu. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z ...

Szkolenie
 8.7.2019, Warszawa
Warszawa

Praca socjalna z seniorami - wsparcie seniorów w środowisku lokalnym

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy trzecią metodą, tj. organizowania społeczności lokalnej na rzecz seniorów, by stwarzać osobom starszym realną możliwość godnego, niezależnego i jak najdłuższego przebywania w miejscu zamieszkania (alternatywa ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.