Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Piątek 14.12.2018
Warszawa

Czas pracy - warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy - harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów, ale również zostaną przedstawione propozycje ...

Szkolenie
Poniedzialek 17.12.2018
Warszawa

Skuteczne zarządzanie firmą transportową w świetle najnowszych zmian prawnych w 2018 roku

Celem szkolenia jest: poznanie zasad zarządzania transportem drogowym oraz właściwej organizacji pracy w przedsiębiorstwie, w oparciu o najnowsze przepisy prawne otrzymanie informacji dotyczących przewozów towarów i ich zastosowania do obowiązujących regulacji prawnych ...

Szkolenie
Wtorek 18.12.2018
Warszawa

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa

Celem szkolenia jest omówienie krok po kroku przebiegu procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w Prawie budowlanym od 1 stycznia 2018 r. Zostaną także przedstawione praktyczne aspekty stosowania przepisów techniczno-budowlanych w procesie inwestycyjno- ...

Szkolenie
Wtorek 18.12.2018
Warszawa

Gospodarka odpadami w firmie - aktualne wymagania oraz zmiany wprowadzone pakietem odpadowym z lipca 2018 r. Obowiązki, odpowiedzialność, ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość oraz nowy rejestr i baza danych o odpadach (BDO) SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 559,20 zamiast 699,00

UWAGA: Dnia 25 lipca br. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Gospodarka odpadami to temat ważny dla ...

Szkolenie
Środa 19.12.2018
Warszawa

Prawo ochrony środowiska - przepisy i praktyka 2018 r.

Celem szkolenia jest przekazanie i ugruntowanie rzetelnej oraz szczegółowej wiedzy z zakresu obowiązków przedsiębiorców wynikających z uwarunkowań prawno-środowiskowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymagań wynikających z nowelizacji przepisów prawa ochrony środowiska ...

Szkolenie
Wtorek 8.1.2019
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania zasiłków. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.