Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
 21.5.2019, Warszawa
Warszawa

Karta charakterystyki i wynikające z niej oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych

Od dnia 1 czerwca 2017 r. karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych muszą spełnić wymagania określone do rozporządzenia 1907/2006/WE (REACH w załączniku II). Firmom, które nieprawidłowo sporządzają karty charakterystyki lub nie dostosowują ich do nowych ...

Szkolenie
 23.5.2019, Warszawa
Warszawa

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

UWAGA: Do 30 stycznia 2019 roku firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki mają obowiązek złożyć oświadczenia do Wód Polskich. Zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów ...

Szkolenie
 24.5.2019, Warszawa
Warszawa

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach?

UWAGA: W związku z przeprowadzoną w styczniu kontrolą przez straż pożarną, policję oraz nadzór budowlany w escape rooms szczegółowo omówimy aktualne wymagania i obowiązki, które muszą zostać spełnione przez właścicieli i zarządców takich obiektów budowlanych. Celem ...

Szkolenie
 28.5.2019, Poznań
Poznań

Skuteczne metody i techniki zarządzania zespołem na placu budowy - warsztaty

Celem szkolenia jest:•poprawa efektywności działania, osiągania celów i wykonywania zadań w wyznaczonych terminach na placu budowy przez pracowników•zbudowanie skutecznego, lojalnego i zmotywowanego zespołu pracowników fizycznych na budowie•praktyczne poznanie przez ...

Szkolenie
 29.5.2019, Warszawa
Warszawa

Odpady medyczne według najnowszych przepisów prawnych 2019 r.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, a także fachowa pomoc, aby należycie prowadzić gospodarkę odpadami ...

Szkolenie
 30.5.2019, Warszawa
Warszawa

Rozgraniczenie nieruchomości w świetle znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej

Celem szkolenia jest zapoznanie się z całą procedurą przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego z wykorzystaniem przykładów i w oparciu o aktualne orzecznictwo. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedzi na trudne pytania:• Kiedy nie można przeprowadzić ...

Szkolenie
 3.6.2019, Warszawa
Warszawa

Obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów w produkcji i sprzedaży wyrobów związane z wymogami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS

Na szkoleniu omawiane będą najważniejsze i główne obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek jak ...

Szkolenie
 4.6.2019, Warszawa
Warszawa

Optymalizacja kosztów zatrudnienia i legalizacja cudzoziemców w Polsce 2019 SZKOLENIE TYGODNIA: RABAT 20% - nowa cena 479,20 zamiast 599,00

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć skomplikowane regulacje rządzące zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. W trakcie szkolenia będą omawiane najnowsze nowelizacje przepisów i sposoby dostosowania praktyki firm zatrudniających obywateli ...

Szkolenie
 5.6.2019, Warszawa
Warszawa

Jak oszczędzić i zyskać na zakupach prądu w świetle obowiązującej ustawy o OZE? Aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne ze szczególnym uwzględnieniem fotowoltaiki

Celem szkolenia jest wprowadzenie do branży fotowoltaicznej ze szczególnym uwypukleniem aspektów administracyjnych i technicznych. Przedstawione zostanie środowisko prawne instalacji OZE z naciskiem na najbardziej obiecujące obszary do inwestowania. Pokazane zostaną również ...

Szkolenie
 6.6.2019, Warszawa
Warszawa

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach i specustawy drogowej

Celem szkolenia jest omówienie: głównych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego przy budowie dróg najczęściej występujących problemów przy uzyskiwaniu czy też wydawaniu decyzji administracyjnych związanych z budową dróg. wymaganych druków w postępowaniu ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.