Organizujemy profesjonalne szkolenia, warsztaty, konferencje i szkolenia zamknięte. Specjalizujemy się w tematyce związanej z budownictwem, ochroną środowiska, przemysłem, służbą zdrowia, cłem, rachunkowością i podatkami, pomocą społeczną.

Szkolenie tygodnia

Szkolenie tygodnia - RABAT 20% - Sterowanie wynikiem finansowym i podatkowym

Najbliższe szkolenia

Szkolenie
Wtorek 19.3.2019
Środa 3.4.2019
Poniedzialek 10.6.2019
Warszawa
Poznań

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie - aktualne wymagania oraz zmiany wprowadzone zmianą ustawy o odpadach oraz projektami aktów wykonawczych. Obowiązki, odpowiedzialność, ewidencja, dokumentacja, sprawozdawczość oraz nowy rejestr i baza danych o odpadach (BDO) TERMIN POTWIERDZONY - 19.03

UWAGA: Dnia 25 lipca br. Prezydent RP podpisał pakiet odpadowy, czyli nowelizacje dwóch ustaw o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska, który ma na celu uszczelnienie systemu oraz eliminację nieprawidłowości w gospodarce odpadowej. Gospodarka odpadami to temat ważny dla ...

Szkolenie
Piątek 22.3.2019
Warszawa

Prawo ochrony środowiska - przepisy i praktyka 2019. Omówienie zmian prawnych w zakresie: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w Prawie ochrony środowiska, a także podniesienie kompetencji w zakresie znajomości aktów prawnych, orzecznictw i praktyki stosowania prawa w tym obszarze. 1. Zmiany w zakresie pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do ...

Szkolenie
Piątek 22.3.2019
Środa 29.5.2019
Warszawa

Odpady medyczne według najnowszych przepisów prawnych 2019 r. TERMIN POTWIERDZONY - 22.03

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności gospodarowania odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, a także fachowa pomoc, aby należycie prowadzić gospodarkę odpadami ...

Szkolenie
Wtorek 26.3.2019
Warszawa

Prawidłowe wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego - warsztaty praktyczne

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności prawidłowego wypełniania i prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego - zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. 1. Wstęp - podstawy prawne 2. Praktyka w prowadzeniu Książki obiektu budowlanego ( ...

Szkolenie
Czwartek 28.3.2019
Warszawa

Sterowanie wynikiem finansowym i podatkowym Szkolenie tygodnia. RABAT 20% - Nowa cena - 479,20 PLN zamiast 599 zł netto

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu kreowania wyniku finansowego zgodnie z przepisami prawa bilansowego, ale także zaprezentowanie optymalizacji dochodu do opodatkowania. Prowadząca zaprezentuje instrumenty, za pomocą których podatnik może wpływać na koszty i ...

Szkolenie
Piątek 29.3.2019
Warszawa

Znowelizowane Prawo budowlane 2019

Celem szkolenia jest omówienie nowych przepisów Prawa budowlanego wraz z zastosowaniem w praktyce, jak również w zarysie sam projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. Zostaną także przedstawione zmienione procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych oraz realizacja ...

Szkolenie
Wtorek 2.4.2019
Warszawa

Obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów produktów kosmetycznych wynikające z rozporządzenia 1223/2009/WE i nowej ustawy o kosmetykach

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy z zakresu zasad wprowadzania kosmetyków do obrotu na terenie UE. Uczestnicy zostaną zapoznani z elementami dokumentacji kosmetyków. Ważnym punktem szkolenia będzie omówienie kwestii związanej z wejściem w życie nowej ...

Szkolenie
Wtorek 2.4.2019
Wtorek 11.6.2019
Warszawa

Praca socjalna w oddzieleniu od przyznawania świadczeń. Nowe standardy pracy socjalnej - pilotaż WRZOS

UWAGA: Z dniem 1 sierpnia 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie ...

Szkolenie
Czwartek 4.4.2019
Warszawa

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według Prawa wodnego 2019

UWAGA: Do 30 stycznia 2019 roku firmy korzystające z wód i odprowadzające ścieki mają obowiązek złożyć oświadczenia do Wód Polskich. Zasady, na jakich należy je wypełnić, wynikające z ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów ...

Szkolenie
Czwartek 4.4.2019
Warszawa

Zarządzanie projektami unijnymi - jak poprawnie zrealizować projekt i nie zwracać dofinansowania?

Celem szkolenia jest: zaprezentowanie zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich; omówienie głównych ryzyk oraz najczęstszych problemów będących podstawa zwrotu dofinansowania; przedstawienie praktycznych aspektów przygotowania Beneficjentów ...

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.