Szkolenie

Baza danych o odpadach – jak prawidłowo wypełniać najnowsze obowiązki ewidencji i sprawozdawczości w bazie BDO?

O szkoleniu

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY: Zgodnie z nowelizacją ustawą o odpadach oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wydłużony termin prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do 30 czerwca 2020 roku. Natomiast jest możliwość prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów poza BDO. Jednak dokumentacja papierowa będzie musiała być wprowadzona do BDO do końca lipca 2020 roku.

Zgodnie z przepisami, firmy zajmujące się gospodarką odpadami, tj.: odbiorem, transportem, przetwarzaniem odpadów, muszą być zarejestrowane w BDO i za pomocą tej platformy cyfrowo rozliczać się z odpadów.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z nowego rejestru BDO.

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące gospodarowania odpadami. Nie zabraknie także praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk prowadzenia dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami.

Program

1. Ustawa o odpadach oraz jej najnowsze nowelizacje -  ustawa o odpadach z 14

     grudnia 2012 r. t.j. Dz.U 2019 poz. 701 z późn. zm.

2. Unijne dyrektywy oraz wynikające z nich projekty ustaw i rozporządzeń (rozszerzona

    odpowiedzialność producenta RPO, ograniczenie tworzyw sztucznych SUP)

3. Nowe obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu

     czystości i porządku w gminach

4. Rejestr BDO – zakres podmiotów podlegających pod wpis

5. Wpisy, aktualizacje do rejestru

6. Opłata recyklingowa, Opłata produktowa (wpisy, prowadzenia sprawozdawczości) w

     bazie BDO

7. Prowadzenie KPO w bazie BDO (Przekazujący, Transportujący, Przejmujący

     odpady)

8. Prowadzenie KEO

9. Sprawozdawczość w bazie BDO

10. Jak weryfikować podmioty w bazie BDO?

11. Przyszłość bazy BDO – kolejne moduły ewidencji i sprawozdawczości

12. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych

13. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i konsultacje.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
  • specjalistów ds. ochrony środowiska
  • specjalistów ds. gospodarki odpadami
  • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe
  • wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Opinie uczestników

  • W skali 1-6  punktów oceniam na 6 czyli na najwyższy poziom. Wskazane aspekty praktyczne związane z ewidencją i gospodarowaniem odpadami przedstawione w sposób właściwy

  • Seminarium bardzo ciekawe, bardzo dobrze przygotowanie tematu przez Wykładowcę

  • Dobre materiały i merytorycznie przygotowanie Prowadzącego

  • Bardzo profesjonalny prelegent, uzyskałam odpowiedzi na zadawane pytania

  • Konkretne i praktyczne omówienie przepisów prawnych wraz z przykładami. Rozwiązywanie bieżących problemów uczestników, wspólna rozmowa

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.3.202010.00-16.00Warszawa21SGO02699,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.