Szkolenie

Bezpieczeństwo przewozu ładunków w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym. Zasady odpowiedzialności uczestników przewozu w kontekście najnowszych zmian prawnych

O szkoleniu

Celem głównym szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prawidłowego i zgodnego z przepisami załadunku pojazdów oraz skutecznego mocowania ładunków na pojeździe z uwzględnieniem specyfiki towarów i zasad wynikających z przepisów szczegółowych.

Celem dodatkowym jest nabycie wiedzy z zakresu norm prawnych obejmujących funkcjonowanie transportu drogowego, organizacji przedsiębiorstw transportowych, wybranych zasad ruchu drogowego, regulacji dotyczących operowania szczególnymi kategoriami ładunków, aktualnej sieci drogowej z uwzględnieniem jej dopuszczalnej nośności i wymaganych opłat, ruchu pojazdów nienormatywnych, kategorii i rodzajów pojazdów użytkowych, zagadnień kontroli, ponoszenia odpowiedzialności z tytułu nienależycie wykonywanych czynności.

Metoda i forma szkolenia: Wykład i ćwiczenia w grupie.

Ewaluacja i forma szkolenia: Prowadzona jest bieżąca ewaluacja zajęć. Przez cały czas trwania szkolenia zbierane są opinie i uwagi uczestników. Na tej podstawie dokonywana jest korekta dostosowująca zajęcia do potrzeb i wymagań uczestników.

Program

Część pierwsza – OTOCZENIE PRAWNE TRANSPORTU DROGOWEGO

Moduły:

1. Podstawy prawne - omawiane akty prawne:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wraz z wybranymi aktami wykonawczymi,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z wybranymi aktami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wraz z wybranymi aktami wykonawczymi,
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 • Konwencja ATP dotycząca międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów spożywczych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

2. Kategorie przewozów drogowych – uprawnienia przewozowe i spedycyjne

3. Uczestnicy systemu transportu drogowego - kompetencje, prawa, obowiązki

4. Sieć drogowa z uwzględnieniem parametrów w zakresie dopuszczalnych

     nacisków osi

5. Kategorie pojazdów w ruchu drogowym z uwzględnieniem ich funkcjonalności

    (parametry i przeznaczenie techniczne)

6. Kategorie ładunków i szczególne uwarunkowania prawne (ADR, ATP, odpady,         żywność, ładunki ponadgabarytowe)

7. Wybrane aspekty ruchu drogowego związane z bezpieczeństwem przewozu

     ładunków

Część druga – ZASADY MOCOWANIA ŁADUNKÓW, NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PRZEWOZU DROGOWEGO

Moduły:

1. Zasady dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego mocowania ładunków

2. Zasady odpowiedzialności uczestników i organizatorów przewozu

3. System kontroli i sankcji stosowanych w transporcie drogowym

4. Podsumowanie - dyskusja.

Uczestnicy

Poprzez udział w szkoleniu swoje kompetencje zawodowe mogą podnieść: nadawcy, odbiorcy, załadowcy, spedytorzy, przewoźnicy, kierowcy oraz magazynierzy magazynów produkcyjnych, spedycyjnych i logistycznych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Mariusz Bukowski, wykładowca Cło

Trener szkoleń branżowych z dużym doświadczeniem praktycznym. Ekspert w zakresie ruchu drogowego i transportu drogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach: organizacji pracy przedsiębiorstw transportowych, prawie socjalnym dotyczącym kierowców zawodowych, ruchu drogowego w aspektach bezpieczeństwa i organizacji, przewozu drogowego towarów

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
3.12.201810.00-16.00Warszawa19BPŁ04599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.