Szkolenie

Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian od 2019 roku

O szkoleniu

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych i omówienie najnowszych zmian w regulacjach prawnych od 2019 r.

Na szkoleniu w sposób usystematyzowany tematycznie omawiana jest prezentacja, materiały dodatkowe, w tym najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii opracowania dokumentacji cen transferowych. 

Uczestnicy otrzymują wraz obszerną  prezentacją  materiały dodatkowe, interpretacje organów podatkowych.

Program

Rozdział I. Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych  

1. Uregulowania prawne - najnowsze zmiany od 2019 roku

1.2. Dokumentacja podatkowa – kiedy jest sporządzana

1.3. Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)   

       podatnika – przykłady

 2. Podatnicy zobowiązani  do sporządzania dokumentacji cen transferowych  - warunki

 2.1. Podmioty powiązane

 2.2. Rodzaje powiązań (osobowe, rodzinne, kapitałowe, organizacyjne)

2.3. Podatnicy rozpoczynający działalność

2.4. Krąg podatników nieuznawanych za rozpoczynających działalność

3.  Podmioty niemające obowiązku sporządzania dokumentacji

4. Podatnicy prowadzący działalność przez zagraniczny zakład

5. Okresy za które sporządzana jest dokumentacja podatkowa

6. Charakter powiązań determinujących obowiązek sporządzenie dokumentacji cen

    transferowych

7. Terminy sporządzenie dokumentacji podatkowej

8. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Rozdział II. Transakcje i istotne zdarzenie

  1. Transakcje i inne zdarzenie – pojęcia, limity i ich przeliczenie
  2. Transakcje i inne zdarzenia między  podatkową grupę kapitałową a niewchodzącymi w skład tej grupy podmiotami powiązanymi
  3. Zapłata  należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową - limity
  4. Umowy zawierane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd   na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową

5. Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną

 6. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu

 7. Przychody uzyskane ze zbycia nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości

 Rozdział III. Elementy  dokumentacji cen transferowych

1. Terminy, okresy sporządzenia

2. Okresowy przegląd i aktualizacja

3.   Zawarcie kilka transakcji z podmiotem powiązanym

4. Rodzaje dokumentacji cen transferowych i ich elementy

5. Dokumentacja cen transferowych a sprawozdanie finansowe           

Rozdział IV. Szacowanie dochody

1. Przypadki szacowania dochodu

2. Metody szacowania dochodu  

2.1. Porównywalnej ceny niekontrolowanej

2.2.  Ceny odprzedaży

2.3. Rozsądnej marży ("koszt plus")

2.4. Metody zysku transakcyjnego

3. Korekty dochodów podatnika

4. Uprawnienia organów podatkowych

5.  Dochodu uznane za powiązane – skutki

6. Ograniczenia uznawania za koszty uzyskania przychodów wydatków dotyczących

     usług niematerialnych świadczonych między podmiotami powiązanymi

Rozdział V. Dokumentacja cen transferowych –skutki podatkowe

1.  Skutki oszacowania dochodu

2.  Sporządzenie dokumentacji cen transferowych a ograniczenie ryzyka

2.1.  Ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu

2.2.  Ryzyko korekty podatku VAT

2.3.  Ryzyko odsetek podatkowych

2.4.  Ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących  

        członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze

3. Brak dokumentacji podatkowej – skutki, odpowiedzialność karna

Rozdział VI.  Praktyczne zasady sporządzenia dokumentacji cen transferowych

1. Umowa najmu

2. Umowa pożyczki

3. Umowa reklamy

Rozdział VII. Pytania, dyskusja, odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, księgowych, głównych księgowych i dyrektorów finansowych, prezesów firm.

Opinie uczestników

  • Bardzo dobry szkoleniowiec, oby częściej ten Pan prowadził szkolenia z tej branży

  • Przeprowadzone profesjonalnie

  • Dobrze wykwalifikowany Prowadzący

  • Jestem zadowolona, bardzo dobrze przygotowane szkolenie

  • Bardzo interesujące, poprowadzone w ciekawy sposób, dużo nawiązań do zastosowania wiedzy w praktyce

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autorka ponad dwustu artykułów z zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości publikowanych m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Jest autorką m.in. książki „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
20.11.201810.00-16.00Warszawa19CET02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.