Szkolenie

Dokumentacja cen transferowych - zmiany od stycznia 2017 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zmian w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

W sposób usystematyzowany tematycznie omawiane będą zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na szkoleniu uczestnicy zapoznają się:

  • z nowymi wymogami dokumentowania transakcji oraz obowiązującymi przepisami wykonawczymi  w tym zakresie
  • aktualnymi zasadami sporządzania dokumentacji cen transferowych na konkretnych przykładach

Program

Forma prowadzenia szkolenia: prezentacja i materiały dodatkowe (w tym także wyjaśnienia organów podatkowych w kwestii opracowania dokumentacji cen transferowych oraz wyroki sądowe), które otrzymuje każdy uczestnik szkolenia.

I. Podmioty zobowiązane do sporządzania dokumentacji cen transferowych od 1 stycznia 2017 r.  

1. Podstawa prawna i cel zmian

2. Podmioty zobowiązane  do sporządzania dokumentacji cen transferowych – zmiana  definicji podmiotów powiązanych kapitałowo

3. Schemat powiązań

4. Przedmiot udokumentowania

a) transakcje

b) inne zdarzenia

5. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych 

5.1. Uzależnienie obowiązku dokumentacyjnego od wysokości przychodów i kosztów

5.2. Uprawnienia organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w przypadku zaniżenia wartości celem uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych tych transakcji lub zdarzeń .

5.3. Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za dany rok podatkowy - konieczność  sporządzania również za następny rok podatkowy

5.4. Obowiązek dokumentacyjny podatników rozpoczynających działalność i dokonujących w danym roku podatkowym transakcji 

5.5. Podatnicy rozpoczynający działalność –definicja

5.6. Regulacje dla rajów podatkowych – bez zmian

5.7. Podatnicy zwolnieni z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

II. Skala działalności podatnika a szczegółowość dokumentacji cen transferowych – nowe obowiązki

1. Elementy i szczegółowość dokumentacji gdy przychody i koszty przekraczają 2 mil zł

2. Elementy i szczegółowość dokumentacji gdy przychody lub koszty przekraczają 10 mln euro

3. Elementy i szczegółowości dokumentacji gdy przychody lub koszty przekraczają 20 mln euro

4. Zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych  - wymogi formalne

III. Sprawozdania  od 1 stycznia 2017

1. CIT-TP,  PIT-TP -sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy nimi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów z rajów podatkowych

2. Sprawozdanie o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej (CbCR)

IV. Terminy w zakresie dokumentacji cen transferowych

1. Termin przedłożenia dokumentacji

2. Termin złożenia oświadczeń o sporządzeniu kompletnej dokumentacji podatkowej

3. Termin złożenia sprawozdania CIT-CBC obowiązującego od początku 2016 r.

4. Uprawnienia organów podatkowych lub organu kontroli skarbowej

V. Metody oszacowania dochodu – bez zmian

1. Porównywalnej ceny niekontrolowanej

2. Ceny odprzedaży

3. Rozsądnej marży („koszt plus”)

4. Metody zysku transakcyjnego.

VI. Korekta dochodów – bez zmian

VII. Aspekt podatkowy i praktyczny aspekt sporządzania dokumentacji

1. Skutki oszacowania dochodu

2. Sporządzenie dokumentacji cen transferowych a ograniczenie ryzyka

2.1. Ryzyko oszacowania dochodu i zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu

2.2. Ryzyko korekty podatku VAT

2.3. Ryzyko odsetek podatkowych

2.4. Ryzyko o charakterze karnym skarbowym spoczywające na osobach będących członkami zarządu lub wykonujących funkcje zarządcze

3. Przykłady praktyczne

VIII. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania.

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych, księgowych, a także osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentacji cen transferowych.

Opinie uczestników

  • Bardzo dobry szkoleniowiec, oby częściej ta Pani prowadziła szkolenia z tej branży

  • Przeprowadzone profesjonalnie

  • Dobrze wykwalifikowana Prowadząca

  • Jestem zadowolona, bardzo dobrze przygotowane szkolenie

  • Bardzo interesujące, poprowadzone w ciekawy sposób, dużo nawiązań do zastosowania wiedzy w praktyce

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Autorka ponad dwustu artykułów z zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości publikowanych m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Jest autorką m.in. książki „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
9.11.201610:00-16:00Warszawa17CET04599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.