Szkolenie

Czas pracy – podejście praktyczne dla produkcji, logistyki i energetyki. Warsztaty 2018

O szkoleniu

Dzięki wielu przykładom z codziennej praktyki uczestnicy dowiedzą się jak dostosować optymalnie schematy czasu pracy do wymogów produkcji. Warsztaty zostaną przeprowadzone ze szczególnym naciskiem na ćwiczenia w planowaniu.

Uczestnikom zostanie przekazana wiedza, która pozwoli im zweryfikować obecnie stosowane praktyki w przedsiębiorstwie i wdrożyć rozwiązania mające na celu wyeliminowanie z nich błędów oraz złych praktyk.

W związku grupą docelową szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z wiedzą pozwalającą na oszacowanie roboczych godzin, dzięki czemu będą mogli podejmować trafniejsze decyzji dotyczące kosztów projektu.

Program

I. Normy, wymiary i limity

 1. Definicja czasu pracy
 2. Co można uznać za czas pracy?
 3. Czy przerwa na papierosa i przerwa od komputera może być wliczona do czasu pracy?
 4. Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
 5. Norma dobowa, tygodniowa
 6. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego
 7. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę? 
 8. Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?
 9. Jakie godziny nadliczbowe nie wchodzą do limitu rocznego?
 10. W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy?

II. Rodzaje i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych  

 1. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 2. Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
 3. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 4. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 5. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 6. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 7. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 8. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 9. Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy w produkcji

III. Tworzenie i modyfikowanie harmonogramów czasu pracy

 1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików)
 2. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie
 3. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 4. Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy
 5. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie
 6. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 7. Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 8. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

IV. Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki

 1. Konieczność zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej i wiążące się z tym ograniczenia
 2. Co oznacza planowanie nadgodzin?
 3. Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian?
 4. Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?

V. Planowanie pracy pracowników zmianowych - plany produkcyjne a wymogi

     prawa pracy

 1. Definicja pracy zmianowej
 2. Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu
 3. Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
 4. Najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce 
 5. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę na poszczególnych stanowiskach?

VI. Równoważny system czasu pracy

 1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
 2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
 3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
 4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych
 5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu
 6. Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń

VII. Jak radzić sobie z personalnymi wąskimi gardłami przy planowaniu procesu

        produkcyjnego? – case study

 1. Identyfikacja szklanych sufitów – dlaczego najlepsza organizacja pracy nie pozwoli zmniejszyć godzin nadliczbowych
 2. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę stanowisk kluczowych dla procesu?
 3. Obliczanie zapotrzebowania na różnych specjalistów w danym dziale przedsiębiorstwa
 4. Zasady obliczania wymaganej obsady stanowisk w zależności od natężenia produkcji w poszczególnych częściach okresu rozliczeniowego bądź roku
 5. Interpretacja wyników i analiza kosztów utrzymania lub zmiany obecnego poziomu zatrudnienia

VIII. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do osób tworzących oraz zarządzających grafikami pracowników. Bardzo często są to również specjaliści, którzy potrzebują zdobyć wiedzę w szybki i skuteczny sposób.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Paweł Wróbel, wykładowca Energia odnawialna

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
16.11.201810.00-16.00Poznań19CPE02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.