Szkolenie

Czas pracy na hali produkcyjnej według najnowszych przepisów Kodeksu Pracy 2017 TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm stosujących nietypowe i skomplikowane rozkłady czasu pracy (branże automotive, paliwowa, energetyka, surowcowa, papiernicza, spożywcza itd).

Większość przykładów i ćwiczeń zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem rzeczywistych arkuszy EXCEL i dedykowanej aplikacji pozwalającej planować czas pracy w produkcji. 

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed "harmonogramowymi godzinami", rekompensata pracy). Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.

Program

I. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w produkcji

 1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików)
 2. Co wlicza się do czas pracy w produkcji
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego
 4. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie
 5. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 6. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę? 
 7. Czas pracy podstawowy czy równoważny? Wady zalety grafików czterobrygadowych dla zmian 8 i 12 godzinnych.
 8. Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów
 9. Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy

II. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie

 1. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego
 2. Jak w praktyce stosować ograniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy
 3. Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian

III. Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy w produkcji

 1. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 2. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 3. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?

IV. Zarządzanie godzinami nadliczbowymi

 1. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 2. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 3. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 4. W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 5. Jak rekompensować pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 6. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?

V. Planowanie pracy pracowników zmianowych - plany produkcyjne a wymogi prawa pracy

 1. Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 2. Najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce
 3. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

VI. Jak radzić sobie z personalnymi wąskimi gardłami przy planowaniu procesu produkcyjnego – case study

 1. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę stanowisk kluczowych dla procesu
 2. Obliczanie zapotrzebowania na różnych specjalistów w danym dziale przedsiębiorstwa
 3. Zasady obliczania wymaganej obsady stanowisk w zależności od natężenia produkcji w poszczególnych częściach okresu rozliczeniowego bądź roku
 4. Interpretacja wyników i analiza kosztów utrzymania lub zmiany obecnego poziomu zatrudnienia

VII. Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do pracowników produkcji, menedżerów różnych szczebli, a także pracowników działów HR w firmach produkcyjnych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Wykładowca

mgr inż. Paweł Wróbel, wykładowca Przemysł

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
6.10.201710.00-16.00Warszawa18CPP04599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.