Szkolenie

Czas pracy – warsztaty z tworzenia i modyfikowania harmonogramów w systemie podstawowym oraz równoważnym Rabat świąteczny - 100 zł do 31 grudnia

O szkoleniu

Dynamiczny rozwój wielu firm jest odczuwalny również w zakresie tworzenia rozkładów czasu pracy – harmonogramów. Na szkoleniu uczestnicy poznają nie tylko podstawowe definicje oraz praktyczne przykłady z tworzenia harmonogramów, ale również zostaną przedstawione propozycje najnowszych schematów zmianowych oraz zostanie przedstawione optymalne wdrożenie norm 12 godzinnych wraz z praktycznymi poradami jak tworzyć dedykowane rozkłady czasu pracy według indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw w równoważnym systemie czasu pracy.

Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed "harmonogramowymi godzinami", rekompensata pracy).

Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się z naruszeniem przepisów o czasie pracy.

Program

I. Normy, wymiary i limity

 1. Definicja czasu pracy
 2. Co można uznać za czas pracy?
 3. Czy przerwa na papierosa i przerwa od komputera może być wliczona do czasu pracy?
 4. Różnica pomiędzy normą oraz wymiarem czasu pracy
 5. Norma dobowa, tygodniowa
 6. Ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu rozliczeniowego.
 7. W jaki sposób zsynchronizować nowego pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę? 
 8. Limity godzin nadliczbowych – jak obliczyć i w praktyce zastosować roczny limit nadgodzin?
 9. Jakie godziny nadliczbowe nie wchodzą do limitu rocznego?
 10. W jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy?

II. Rodzaje i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych Rodzajne i sposoby rozliczania godzin nadliczbowych

 1. Czy praca w godzinach nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 2. Czy pracownik może odmówić pracy w nadgodzinach?
 3. Kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzinach nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 4. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 5. Czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 6. Kiedy pracownik może odebrać czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w późniejszym czasie)?
 7. Kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 8. W jaki sposób opłacalnie rekompensować pracę w dni wolne od pracy?
 9. Wyznaczanie dodatkowych dni wolnych od pracy - obowiązki planującego czas pracy

III. Tworzenie i modyfikowanie harmonogramów czasu pracy

 1. Tworzenie, ogłaszanie rozkładu czasu pracy (grafików)
 2. Planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy w firmie
 3. Zasady i potrzeba oznaczania dni wolnych od pracy
 4. Możliwość stosowania ruchomego czasu pracy.
 5. Zasady wprowadzania zmian w zaplanowanym harmonogramie.
 6. Dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego.
 7. Zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 8. Konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika)

IV. Najczęstsze i karalne błędy osób tworzących grafiki

 1. Konieczność zapewnienia co czwartej niedzieli wolnej i wiążące się z tym ograniczenia
 2. Co oznacza planowanie nadgodzin?
 3. Na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian?
 4. Czy grafik może być zgodny z prawem ale być niesprawiedliwy dla pracowników?

V. Planowanie pracy pracowników zmianowych

 1. Definicja pracy zmianowej
 2. Najnowsze schematy rozkładu czasu pracy dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa lub działu
 3. Jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów?
 4. Najefektywniejsze systemy planowania pracy zmianowej
 5. Jak w oparciu o normy czasu pracy obliczyć czy zakład ma wystarczającą obsadę na poszczególnych stanowiskach?

VI. Równoważny system czasu pracy

 1. Kto może stosować równoważny czas pracy?
 2. Wady i zalety wydłużenia dziennej normy do 12 godzin
 3. Jaki wpływ na wdrożenie równoważnego czasu mają pracownicy
 4. Porównanie pracy w systemie czterobrygadowym dla zmian 8 oraz 12 godzinnych
 5. Koszty jawne i ukryte zmiany systemu.
 6. Zmiana okresu rozliczeniowego – wydłużanie, skracanie, rozpoczęcie od innego miesiąca niż styczeń.

VII. Jak optymalnie określić okres rozliczeniowy dla grupy pracowników?

 1. Planowanie czasu pracy na różne okresy rozliczeniowe
 2. Nierównomiernie planowanie czasu pracy w dłuższym okresie rozliczeniowym?
 3. Korzyści i wady wynikające z kilkumiesięcznych okresów rozliczeniowych

VIII. Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do pracowników produkcji, menedżerów różnych szczebli, a także pracowników działów HR w firmach produkcyjnych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Paweł Wróbel, wykładowca Przemysł

Inżynier produkcji, związany z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej problematyki czasu pracy w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Jest współtwórcą

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
14.12.201810.00-16.00Warszawa19CPP02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.