Szkolenie

Warsztaty: Delegowanie pracowników do Niemiec – zmiany w prawie polskim, niemieckim i wspólnotowym po 1 kwietnia 2017

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zasad delegowania pracowników do Republiki Federalnej Niemiec, zarówno w ramach agencji pracy tymczasowej, jak i w innych formach transferu pracowników za granicę. Przedstawione zostaną również zmiany jakie nastąpią w lipcu 2017 r. w polskiej ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w kontekście delegowania pracowników do zagranicznych pracodawców użytkowników, a także praktyczne aspekty związane z ubezpieczaniem i opodatkowaniem pracowników w kontekście zmian w prawie wspólnotowym. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają również odpowiedzi na indywidualne pytania zadawane przed szkoleniem.

Program

1.    Zmiany stanu prawnego w zakresie użyczania pracowników w Niemczech od 1

        kwietnia 2017 r.

 • Nowa definicja pracownika w prawie niemieckim - konsekwencje dla polskich pracodawców
 • Nowe zasady sumowania okresów delegowania – czym należy się kierować, limity w Polsce i w Niemczech - jak je liczyć?
 • Umowa o pracę, umowa zlecenie czy samozatrudnienie – jaką formę transferu pracownika za granicę wybierać po 1 stycznia 2017 r.?
 • Nowe zasady dokonywania zgłoszeń pracowników delegowanych do pracy w Niemczech od 1 stycznia 2017 r. – kiedy dokonać zgłoszenia pracownika, wyjątki i dane na temat delegowanego oraz wykonywanej przez niego pracy
 • Zmiana płacy minimalnej w Niemczech od 1 stycznia 2017 r. – jakie niesie konsekwencje dla firm delegujących, kiedy należy stosować branżową płacę minimalną i w jakiej wysokości?
 • Kontrola płacy minimalnej w Niemczech - jakie dokumenty należy posiadać?
 • Elementy wynagrodzenia wliczane do płacy minimalnej - stanowiska Urzędu Celnego i orzecznictwo

 2.  Projekt dyrektywy PE i rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE z 16 grudnia

     1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

 • Stan aktualny – poprawki do propozycji nowelizacji dyrektywy z marca 2016 r., uzasadnienie planowanych zmian, perspektywy
 • Praktyczne rozwiązania i zmiany jakie trzeba wprowadzić w umowach z pracownikami i kontrahentami przygotowując się na zmiany przepisów wspólnotowych
 • Projekty zmian rozporządzeń PE i Rady 883/2004 „podstawowego” i 987/2009 „wykonawczego” dot. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - warunki na jakich będzie można pozyskiwać formularze A1
 • Wpływ niekorzystnych zmian ww/w rozporządzeniach dot. koordynacji zabezpieczenia społecznego na praktykę delegowania pracowników z Polski do innych krajów UE i wydanie formularzy A1

3. Wydawanie, skracanie i przedłużanie formularzy A1 aktualnie i po zmianach

     przepisów  - WARSZTAT

 • Odpowiedzi na pytania uczestników przesłane przed szkoleniem - omówienie praktycznych przypadków
 • Podstawa wydania formularza A1, a dokumenty które trzeba przedłożyć do ZUS?
 • Co trzeba sprawdzić zanim wystąpimy o formularz A1 - najczęściej popełniane błędy, łatwe do zastosowania formularze dla pracowników?
 • Zamiana podstaw pozyskania formularza A1 - na jakich zasadach jest możliwa?
 • Kiedy skrócić formularz A1?
 • EKUZ i A1 - problemy praktyczne

4. Planowane zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych i

     ustawie o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy 2017

 • Ograniczenia w prowadzeniu agencji pracy tymczasowej
 • Nowe ograniczenia w stosowaniu zatrudnienia tymczasowego - limity zatrudnienia i sankcje za ich nieprzestrzeganie
 • Zmiany w stosowaniu umów cywilnoprawnych w zatrudnieniu tymczasowym
 • Praktyczne zmiany jakie należy wprowadzić do umów z kontrahentami
 • Rozwiązania związane z limitowaniem okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego - nowa dokumentacja i obowiązki - zmiany w umowach z pracownikami

 5. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do pracodawców delegujących pracowników do Niemiec, zarówno w ramach pracy tymczasowej jak i transferu pracowników, w tym kadry zarządzającej, menadżerów różnych szczebli, a także pracowników działów HR.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Joanna Torbé, wykładowca Zarządzanie

Adwokat oraz członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest specjalistą z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności transgranicznego zatrudnienia. W swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmuje się zagadnieniami związanymi z delegowaniem pracowników za granicę i zatrudnieniem cudzoziemców, pracą tymczasową oraz

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
8.6.201710.00-16.00Warszawa18DPN01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.