Szkolenie

Dokumentacja pracownicza – rewolucja w przepisach od 1 stycznia 2019 r.

O szkoleniu

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian a także wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji mają charakter rewolucyjny. Istotne jest aby z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować dział HR na nadchodzące zmiany prawne i nie narazić się na ewentualne sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

Głównymi nowościami jest wprowadzenie możliwości prowadzenia elektronicznych akt osobowych oraz obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika. Skrócony zostanie także okres przechowywania akt – z 50 lat do 10 lat. Pojawią się także możliwości docelowe zmniejszenia kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem działu kadr.

Na szkoleniu zostaną  omówione najnowsze zasady przechodzenia z dokumentacji papierowej na elektroniczną, zarówno pod kątem prowadzenia samej dokumentacji jak i kwestii związanych z obowiązkami informowania pracownika przez pracodawcę o zmianach w zasadach prowadzenia dokumentacji oraz zasadach wydawania dokumentów. Poruszone zostaną także kwestie związane z zatrudnianiem osób w ramach umów cywilnoprawnych oraz cudzoziemców.

Program

1. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)

1.1. Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?

1.2. Do czego przeznaczona jest część C i D na nowych zasadach – nowe problemy praktyczne

1.3. Dodatkowa część akt osobowych – obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy pracownika

1.4. Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat

2. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?

2.1. Czy dokumentacja elektroniczna ma taką samą ważność jak papierowa?

2.2. Kwestia podpisu elektronicznego

2.3. Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.

2.4. Czy można jednocześnie prowadzić akta osobowe w formie elektronicznej i papierowej?

2.5. Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?

3. Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych

4. Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej

4.1. Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

4.2. Zatarcie kary porządkowej

5. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?

6. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?

7. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem

8. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie

9. Wystawianie świadectwa pracy

10. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

11. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji

12. Dokumentacja ZUS – co musimy przechowywać?

13. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.

14. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?

15. Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?

16. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów HR, kadr, płac, a także osób zarządzających tymi działami, a także osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących. 

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Specjalista z zakresu prawa pracy i problematyki zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zajmuje się projektami doradczymi i szkoleniowymi związanymi z zatrudnieniem i świadczeniem usług w krajach niemieckojęzycznych, w związku z posiadaniem przeszkolenia z zakresu prawa niemieckiego oraz zaawansowaną znajomością języka niemieckiego.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
15.5.201910.00-16.00Warszawa20DPP02490,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.