Szkolenie

Zmiany w dokumentacji pracowniczej 2019/2020

O szkoleniu

1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy na temat prawidłowego tworzenia i przechowywania dokumentacji. Szkolenia z tej kategorii skierowane są przede wszystkim do specjalistów HR i księgowości, a także pracowników biur rachunkowych, którzy na co dzień mają styczność z się prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W ramach szkolenia omówione zostaną wątki z pogranicza RODO i dokumentacji pracowniczej, mające na celu naświetlenie aspektu ochrony danych osobowych w trakcie przetwarzania dokumentów pracowniczych. Wśród istotnych zagadnień poruszanych w trakcie szkolenia znajdzie się: dokumentacja pracownicza cudzoziemców, dokumentowanie zmian w umowach o pracę oraz aspekt nadzoru nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji.

Program

1. Zmiany w Kodeksie pracy – dostosowanie przepisów prawa pracy do RODO.
a) Ograniczenie zakresu danych osobowych, których żądać może pracodawca.
b) Zgoda na zbieranie danych osobowych kandydatów i pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy.
c) Nowe zasady pozyskiwania danych biometrycznych od pracowników.
d) Nowe regulacje dot. monitoringu wizyjnego w firmie – czy wszędzie można zamontować kamery?
e) Nowe zasady stosowania monitoringu poczty elektronicznej oraz monitoringu innego rodzaju (np. komputerów służbowych, monitoring GPS, monitoring telemetryczny floty samochodowej)
f) Świadectwo pracy po zmianach w Kodeksie pracy – co się zmieniło?
2. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych, dokumentacji czasu pracy, płacowej i urlopowej)
a) Jakie dokumenty mają się znaleźć w części A, B, C, D akt osobowych?
b) Do czego przeznaczona jest nowa część D?
c) Zmiana zasad przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy – równy status z aktami osobowymi
d) Skrócony okres przechowywania akt – 10 lat zamiast 50 lat
3. Jak przeprowadzić przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną?
a) Czy to nowy obowiązek?
b) Ważność dokumentacji elektronicznej a papierowej.
c) Podpis elektroniczny w dokumentacji pracowniczej.
d) Obowiązki związane z informowaniem pracowników i byłych pracowników.
e) Jednoczesne prowadzenie dokumentacji papierowej i elektronicznej?
f) Kiedy uznaje się że akta elektroniczne są zabezpieczone?
4. Wymogi dotyczące przechowywania akt osobowych.
a) Zasady porządkowania dokumentacji pracowniczej.
b) Ponowne nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem.
c) Zatarcie kary porządkowej.
5. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – kiedy musimy wydać ją pracownikowi, kiedy możemy, a kiedy należy ją zniszczyć?
6. Dokumentowanie uprawnień związanych z rodzicielstwem.
7. Zmiany w umowach o pracę (porozumienia, aneksy do umowy, wypowiedzenia zmieniające) i ich dokumentowanie.
8. Wystawianie świadectwa pracy.
9. Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
10. Badania lekarskie i szkolenia BHP dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – zakres dokumentacji.
11. Dokumentacja ZUS – co musimy przechowywać?
12. Zatrudnianie cudzoziemców, a obowiązek przechowywania dokumentacji.
13. Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP?
14. Co należy zrobić z dokumentacją pracowniczą w razie likwidacji firmy?
15. Jakie grożą kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji osobowej pracowników? Na kogo może zostać nałożona kara w sytuacji naruszenia przepisów?
16. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów HR, kadr, płac, a także osób zarządzających tymi działami, a także osób pełniących funkcje pracodawców albo ich reprezentujących. 

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Jest specjalistą z zakresu prawnych i podatkowych aspektów zatrudniania w Polsce i na Ukrainie. Jest stałym współpracownikiem kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada zaawansowaną znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego i

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
2.12.201910.00-16.00Warszawa20DPP04490,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.