Szkolenie

Egzekucja należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków według najnowszych regulacji prawnych

O szkoleniu

Zasady, na jakich należy wypełnić oświadczenia dot. korzystania z wód i odprowadzania ścieków, wynikające z ustawy Prawo wodne nadal budzą wiele wątpliwości podmiotów mających obowiązek złożyć te oświadczenia do Wód Polskich w zakresie:

  • opłat zmiennych za pobór wód, związanych ze zmniejszeniem naturalnej retencji,
  • opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,
  • opłat za odwodnienie gruntów w granicach administracyjnych miast.

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami prawnymi dotyczącymi egzekucji należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Szkolenie ukierunkowane jest na aspekty praktyczne związane z egzekwowaniem należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Program

1) Stosunki umowne w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków i źródła należności za zaopatrzenie w wodę 
• Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jako umowa o świadczenie usług 
• Elementy obowiązkowe umowy o zaopatrzenie w wodę i umowy o odprowadzanie ścieków; treść pozostająca w granicach swobody umów 
• Uregulowania umowne w zakresie należności za wodę i ścieki 
• Warunki zawierania umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków 
• Umowy z osobami korzystającymi z lokali 
• Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – własność, utrzymanie i eksploatacja 
• Wprowadzanie nieczystości płynnych do stacji zlewnych 

2) Wymagalność należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
• Kiedy należności za zapatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są wymagalne? 
• Czy wymagalność należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków można uregulować w umowie? Jak skonstruować zapisy w tym zakresie? 

3) Przedawnienie należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
• Czy należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ulegają przedawnieniu? 
• Jakie są ew. terminy przedawnienia należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków? 

4) Jak egzekwować należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków? 
• Przepisy prawne dotyczące egzekucji należności i ich zastosowanie do należności za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 
• Odcięcie dostaw wody 
• Postępowanie windykacyjne

5) Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja 

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedmiot szkolenia dotyczy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, a także urzędy gminne. W trakcie seminarium istnieje możliwość zadawania pytań referentowi i analizowania problemów praktycznych, które są związane z egzekucją należnością za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

Opinie uczestników

  • Osoba prowadząca szkolenie przedstawiła temat Szkolenia w sposób zrozumiały.

  • Prowadzone profesjonalnie. Pani Marta posiada dużą wiedzę.

  • Zrozumiałość prowadzonego wykładu.

  • Szkolenie zostało przygotowane bardzo tematycznie na czym mi zależało. Dużym plusem szkolenia było zebranie uczestników z jednej branży co ułatwiło rozmowy o podobnych problemach.

  • Szkolenie przeprowadzone w dostępnej formie w między czasie podejmowane były dyskusje.

  • Szkolenie było prowadzone w sposób przystępny. Można było zadawać pytania na bieżąco i je rozwiązywać.

  • Szkolenie prowadzone ciekawie. Prowadząca szkolenie w ciekawy i kompetentny sposób prowadziła szkolenie.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Marta Pawlak, wykładowca Ochrona środowiska

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim, prowadzone przez University of Florida. Stypendystka programu LL. M. z zakresu prawa międzynarodowego na UCP w Lizbonie. Od wielu lat

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
3.12.201910.00-16.00Warszawa20ENW03699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.