Szkolenie

Ekspert celny w praktyce - stosowanie najnowszych przepisów celnych w obrocie międzynarodowym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie wszystkich zagadnień dotyczących stosowania przepisów celno-podatkowych w obrocie międzynarodowym. Jego szczegółowość pokazuje, jak szeroki zakres tematyczny należy opanować, aby swobodnie odnaleźć się w temacie cła i stosowania przepisów celnych.

Zostaną przedstawione aktualne przepisy dotyczących prawa celnego, wskazanie nowych możliwości w zakresie stosowania nowego Unijnego Kodeksu Celnego i procedur celnych w łańcuchu dostaw w obrocie międzynarodowym.

Uczestnicy otrzymają konkretne przykłady wynikające z wieloletniej praktyki trenera w stosowaniu bezpośrednim przepisów, praktyki konsultacyjnej oraz współpracy z organami celno-skarbowymi.

W ramach programu jest zarezerwowany czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami i udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania.

Każdy z uczestników otrzyma obszerny zestaw materiałów w formie elektronicznej.

Program

1. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

 • struktura i hierarchia przepisów celnych
 • przepisy międzynarodowe
 • przepisy unijne
 • przepisy krajowe
 • unia celna

2. Procedury celne

 • tranzyt (T1, T2, karnet TIR)
 • procedura dopuszczenia do obrotu  (import towarów i usług)
 • procedury specjalne
 • przetwarzanie  (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne) , odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie
 • wywóz / powrotny wywóz (eksport)

     - procedura awaryjna

     - potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE (systemowe, z urzędu – dowody

       alternatywne)

3. Zabezpieczenie długu celnego i innych należności

4. Składowanie (czasowe składowanie, skład celny)

5. Obejmowanie towaru procedurą celną   

 • instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy
 • elektroniczne zgłoszenia celne
 • systemy celne AIS/AES, NCTS/ZEFIR, OSOZ
 • omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu
 • załączniki zgłoszenia celnego; zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym
 • przechowywanie komunikatów i załączników
 • weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru
 • kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru: (z urzędu, na wniosek)
 • terminy płatności należności celnych i należności podatkowych

6. Nowe systemy do obsługi zgłoszeń celnych – AES i AIS

7. Systemy informatyczne SISC

8. Platforma PUESC

9. Procedura uproszczona

 • rodzaje uproszczeń (wpis do rejestru, zgłoszenie uproszczone)
 • warunki uzyskania pozwolenia
 • zasady działania uproszczeń
 • ponowna ocena pozwoleń
 • korzyści dla przedsiębiorców ze stosowania procedury uproszczonej
 • miejsce uznane

10. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

 • przedstawicielstwo bezpośrednie
 • przedstawicielstwo pośrednie
 • zasady obowiązywania w poszczególnych procedurach
 • rola agencji celnej
 • przedstawiciel podatkowy

11. Elementy kalkulacyjne – podstawowe wiadomości

 • wartość celna (koszty dodawane, koszty odejmowane, rabaty, nadwyżki, niedobory towarów, zwrot towarów, reklamacje, towary powracające, próbki towarów)
 • Taryfa Celna – budowa
 • klasyfikacja taryfowa – ustalanie kodu CN
 • korzystanie z taryfy celnej
 • rodzaje stawek celnych

12. INCOTERMS – warunki dostawy

 • koszty i obowiązki nadawcy i odbiorcy
 • odpowiedzialność za towar  i procedury celne

13. Pochodzenie towaru

 • pochodzenie niepreferencyjne i pochodzenie preferencyjne
 • dokumentowanie pochodzenia (EUR.1, A.TR, deklaracja eksportera, inne)
 • system REX
 • procesy przetwarzania, ustalanie pochodzenia
 • status celny towaru
 • dokument T2L

14. Nowości i ułatwienia dla podmiotów

 • procedura uproszczona (jedno pozwolenie na terenie całego kraju)
 • AEO – pozwolenie, warunki uzyskania
 • nowe korzyści tylko posiadaczy statusu AEO
 • ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT
 • odprawa scentralizowana wewnątrz kraju
 • odprawa scentralizowana na terenie UE
 • platforma PUESC (usługa e-Klient, usługa e-Wnioski)
 • centralizacja rozliczeń
 • zwolnienie z podatku VAT importu towarów w celu przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy
 • art. 33a ustawy VAT – ułatwienia w regulowaniu podatku VAT od towarów importowanych poprzez jego rozliczenie w deklaracji podatkowej
 • wprowadzenie oświadczeń w miejsce zaświadczeń
 • ułatwienia w doładunkach i przeładunkach
 • scentralizowana informacja celno-skarbowa

15. Dyskusja – pytania i odpowiedzi. Studium przypadku.

           

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób, które na co dzień zajmują się obrotem międzynarodowym, agentów celnych, pracowników działów podatkowych, spedycji i logistyki. Weryfikacja wiedzy w dobie zmieniających się przepisów pozwala na łatwiejszą współpracę z agencjami celnymi, organami celno – skarbowymi, przewoźnikami.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Ekspert z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu Przepisów Celnych, Intrastatu w teorii i praktyce. Wykładowca na kursach przygotowawczych do egzaminu państwowego na agenta celnego oraz specjalista w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych; reprezentacji klienta przed Urzędem Celnym; sporządzania deklaracji INTRASTAT.
Prowadzi

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
15.5.201910.00-16.00Warszawa20SPC02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.