Szkolenie

Elektroniczna księgowość - narzędzia pomocne księgowemu

O szkoleniu

Celem szkolenia jest optymalizacja czynności, a także oszczędność czasu i kosztów pracy każdego księgowego poprzez prowadzenie elektronicznej księgowości w przedsiębiorstwie. Zostaną przedstawione programy do e-fakturowania i księgowania automatycznego.

Szkolenie prowadzone w oparciu o przepisy aktualnie obowiązujące oraz interpretacje podatkowe i dyrektywy unijne.

Program

I. Elektroniczna forma prawna czynności w kodeksie cywilnym

1. Umowy w wersji elektronicznej – postanowienia stron a regulacje prawne

2. Wymogi formy elektronicznej

II. Faktury i inne dowody księgowe w wersji elektronicznej

1. Faktura i inne dokumenty jako dowód księgowy z ustawy o rachunkowości

2. Pojęcie faktury elektronicznej w VAT

3. Wymogi odnośnie faktur w VAT

3.1 Elementy na dokumentach

3.2 Integralność, autentyczność, czytelność faktury

3.3 Ilość wystawianych faktur

3.4 Kontrole biznesowe

3.5 Wiarygodna ścieżka audytu

4. Faktury elektroniczne a odliczenie podatku VAT

5. Czy istnieje obowiązek wystawiania faktur w wersji elektronicznej?

6. Faktury w wersji elektronicznej a JPK_FA

7. Elektroniczny obieg dokumentów – warunki, wymogi, zakresy czynności

8. Elektroniczny obieg dokumentów a kontrola podatkowa

9. Faktury wysyłane e-mailem

10. Przykładowe programy do e-fakturowania

12. Skany faktur – podstawa zapisów w księgach

13. Przechowywanie faktur w formie elektronicznej – wymogi (interpretacje)

14. Faktury elektroniczne w EU - konieczność nowelizacji polskiego prawa

III. Faktury zakupowe w wersji elektronicznej, też przesłane faksem, e-mailem

1. Skutki w podatku dochodowym 

2. Moment ujęcia i uznania za koszt podatkowy

IV. Narzędzia i programy wspomagające księgowego

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie komputerowym

2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w systemie

    teleinformatycznym

3. Inwentaryzacja zapasów wspomagana informatycznie

3.1. Wyjaśnienie pojęcia

3.2. Wymogi przeprowadzenia inwentaryzacji wspomaganej informatycznie

4. Potwierdzenie sald - formy potwierdzenia

5. Odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie

6. Kalkulatory niezbędne w codziennej pracy księgowego

V. Sprawozdania finansowe

1. Podpisywanie sprawozdań finansowych

2. Składanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej

3. Archiwizowanie i obieg dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej

VI. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, księgowych, osób zajmujących się rozliczaniem faktur w wersji on-line, a także zainteresowanych tą tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autorka ponad dwustu artykułów z zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości publikowanych m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Jest autorką m.in. książki „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.1.201910.00-16.00Warszawa20EKN01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.