Szkolenie

F gazy po nowelizacji – przepisy i praktyka

O szkoleniu

Dnia 23 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie obowiązków m.in. nakładanych na operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń będących systemami przeciwpożarowymi (zawierających fluorowane gazy cieplarniane tzw. F-gazy) oraz na osoby fizyczne wykonujące czynności wymagające posiadania certyfikatu dla personelu (np. serwisujące bądź kontrolujące taki sprzęt).

Zmiany dotyczą sposobu prowadzenia dokumentacji czy etykietowania produktów zawierających gazy fluorowane, a także zakresu zakładania i prowadzenia kart urządzeń przez odpowiednio certyfikowany personel.

Nowelizacja przewiduje też kary za nie przestrzeganie prawa dot. F-gazów w wysokości od 300 zł do 6 tys. zł.

Szkolenie przybliży planowane zmiany w prawie i możliwości najlepszego przygotowania się do nich.

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.

Uczestnicy będą mieć możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

Program

1. Nowelizacja ustawy F-gazowej, najważniejsze zmiany.

2. Osoby odpowiedzialne za stan techniczny urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i

    pomp ciepła, instalatorzy, serwisanci zajmujący się konserwacją chłodni, klimatyzacji i

    pomp ciepła, instalatorzy, serwisanci zajmujący się konserwacją chłodni, klimatyzacji i

    pomp ciepła, producenci urządzeń chłodniczych, klimatyzacji, pomp ciepła, operatorzy

   - ich kompetencje i obowiązki.

3. Podmioty objęte obowiązkiem.

4. Nowa ustawa Kogo jeszcze obejmie obowiązek certyfikacji dla personelu?

5. Obowiązki środowiskowe w zakresie emisji do powietrza. Decyzje,

    sprawozdawczość i ewidencja.

6. Nowe etykiety.

7. Kontrole, zakres, okresowość.

8. Konsekwencje nowelizacji ustawy o SZWO i F-GAZACH.

9. Zmiany w CENTRALNYM  REJESTRZE OPERATORÓW

10. Indywidualne pytania, dyskusja.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do:

  • pracowników administracji publicznej
  • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
  • specjalistów ds. ochrony środowiska
  • specjalistów ds. gospodarki odpadami
  • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe
  • wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Dyrektor ds. Prawnych i Rozwoju w firmie gospodarującej odpadami, wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim, Audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute,

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
12.2.201910.00-16.00Warszawa20ZFG01550,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.