Szkolenie

F gazy po nowelizacji – przepisy i praktyka

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z regulacjami ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Nowelizacja ustawy była konieczna, aby dostosować obecne przepisy do nowych wymagania UE. Najistotniejsze zmiany to min. rozszerzenie obowiązku zakładania Kart Urządzeń o nowe urządzenia np. agregatów chłodniczych do niektórych samochodów chłodni, zakresu prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń, modyfikacji Centralnego Rejestru Operatorów tzw. CRO. Rozszerzono także zakres sankcji nakładanych przez organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie nakładane kary administracyjne w tym obszarze wynoszą od 600 do 30000 zł.
Szkolenie wprowadzi w obecne przepisy oraz umożliwi prawidłowe realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o F-gazach. Uczestnicy zdobędą także praktyczne umiejętności, dzięki którym będą mogli samodzielnie realizować przewidziane przez ustawodawcę obowiązki. W trakcie szkolenia możliwe będzie konsultowanie indywidualnych problemów napotykanych w codziennej pracy.

Program

1. Podstawy prawne oraz zmiany po nowelizacji

2. Kto jest operatorem urządzenia? Kompetencje i obowiązki osób odpowiedzialnych za urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

3. Podmioty objęte obowiązkiem

4. Kategorie urządzeń objętych obowiązkiem założenia karty urządzenia w systemie CRO

5. Terminy – w jakim czasie należy założyć Kartę Urządzenia lub dokonać wpisu?

6. Rejestracja w systemie CRO, zakładanie Karty Urządzenia, nadawanie uprawnień, zamykanie kart

7. Serwis urządzeń oraz ich kontrole. Weryfikacja prawidłowości wpisów do Kart Urządzeń

8. Obowiązki firm serwisowych i wykonawczych

9. Administracyjne kary finansowe

10. Emisje do środowiska – sprawozdawczość i ewidencja. Jak prawidłowo sprawozdawać emisje z urządzeń do Urzędu Marszałkowskiego oraz KOBIZE

11. Indywidualne pytania, dyskusja.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do:

  • pracowników administracji publicznej
  • pracowników przedsiębiorstw prywatnych
  • specjalistów ds. ochrony środowiska
  • specjalistów ds. gospodarki odpadami
  • osób zajmujących się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzających sprawozdania środowiskowe
  • wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Wykształcenie wyższe mgr ochrony środowiska – specjalność: edukacja ekologiczna. W branży ochrony środowiska pracuje od 2012 r., jako audytor, trener, doradca. Specjalizuję się w opłatach środowiskowych, emisjach, KOBIZE oraz CRO. Pomagam zrozumieć zależności pomiędzy przedsiębiorcami, a środowiskiem oraz wynikające z nich

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
13.2.202010.00-16.00Warszawa21ZFG01699,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.