Szkolenie

Kontrola zarządcza a ryzyko w służbie zdrowia według obowiązujących przepisów

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie adekwatnej, efektywnej i skutecznej kontroli zarządczej w placówkach zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o finansach publicznych zgodnie ze standardami Ministerstwa Finansów.

Efektem szkolenia będzie umiejętność analizy procedur kontroli zarządczej istniejącej w jednostce. Praktyczne zastosowanie dokumentacji kontroli zarządczej (zarządzenia, regulaminy, procedury, samoocena i analiza ryzyka) jak i przełożenie przepisów i standardów na poprawę faktycznego funkcjonowania kontroli zarządczej. 

Program

1. Na czym polega kontrola zarządcza?

2. Różnice i podobieństwa miedzy : kontrolą zarządczą a kontrolą finansową

3. Kto i jakim zakresie  odpowiada za kontrolę zarządczą

4. Cele kontroli zarządczej

5. Standardy kontroli zarządczej

  • Środowisko wewnętrzne
  • Cele i zarządzanie ryzykiem
  • Mechanizmy kontroli
  • Informacja i komunikacja
  • Monitorowanie i ocena

6. Praktyczne podejście do kontroli zarządczej

7. Kontrola zarządcza  a dyscyplina finansów publicznych

8. Czym jest proces zarządzania ryzykiem?

9. Analiza ryzyka

10. Ocena ryzyka

11. Ustalenie poziomu ryzyka

12. Reakcja na ryzyko

13. Raportowanie obszarów ryzyka

14. Przykładowe obszary ryzyka w służbie zdrowia (analiza, działania i raportowanie)

15. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów służby zdrowia, głównych księgowych i pozostałych pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy, gospodarkę finansową oraz procedury kontrolne w jednostkach służby zdrowia oraz organów nadzorczych i właścicieli jednostek służby zdrowia.

Opinie uczestników

  • Szkolenie przygotowane rzeczowo i merytorycznie

  • Jestem zadowolony, zwięźle i  szybko zreferowany temat

  • W szerokim zakresie i dosyć dokładnie omówiony temat seminarium

  • Solidna wiedza podparta praktyką rozwiąże każdy wasz problem

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Ekonomista, praktyk w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, kontroli finansowej i zarządczej. Posiada uprawnienia MF do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez MF, Certyfikat PIWK Audytora II stopnia. Trener – szkoleniowiec Ministra Finansów. Ukończyła studia podyplomowe na

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
4.3.202010.00-16.00Warszawa21KZZ01499,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.