Szkolenie

Zatrudnianie cudzoziemców 2018 – legalizacja pobytu i pracy na nowych zasadach. Planowane zmiany w legalizacji pracy obywateli Ukrainy TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

30 września 2016 r. upłynął termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Kluczowe zmiany polskich przepisów w tym zakresie wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wraz z nimi zostanie gruntownie przebudowana tzw. procedura oświadczeniowa i bardzo prawdopodobne jest tu całkowite zlikwidowanie systemu tzw. oświadczeń w sprawie legalizacji pracy.

Program

1. Ruch bezwizowy dla Mołdawii, Ukrainy itd.

2. Planowane zmiany zasad legalizacji pracowników z Ukrainy (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, opłaty)

3. Zasady postępowania w przypadku podjęcia decyzji o kontynuacji zatrudnienia cudzoziemca (kiedy musi wyjechać, kiedy nie może pracować

4. Oświadczenia (zezwolenia krótkoterminowe) dla obywateli Ukrainy, a „procedura 108”

5. Meldunek obcokrajowca po zmianach przepisów

7. Obowiązki dokumentacyjne pracodawcy

8. Nowe wzory wniosków o wydanie zezwolenia na pracę

9. Test rynku pracy 2017 r. – w jakich przypadkach zatrudniający nie ma obowiązku pytać urzędu pracy o odpowiedniego kandydata

10. W jaki sposób zaplanować legalizację pobytu i pracy w celu zmniejszenia ilości koniecznych formalności?

11. Nowa ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r.

12. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 2015

13. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

14. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

15. Jakie są zasady zatrudniania pracowników z zagranicy w Polsce – regulacje 2014?

16. Cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy

17. Jakie obowiązki ma polski pracodawca w zakresie zatrudnienia obywatela innego Państwa UE?

18. Jakie nowe zasady obowiązują w zakresie zatrudniania pracowników z wybranych państw ościennych nienależących do UE (Rosja, Ukraina, Białoruś itd.)

19. W jaki sposób uzyskać zezwolenie na pracę dla obywateli pozostałych państw (Chiny, Indie, Korea)?

20. W jaki sposób należy zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane?

21. Jakie są zasady uzyskiwania wiz jednolitych (Schengen), a jakie wiz  krajowych?

22. Jakie są konsekwencje zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na pracę?

23. Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie legalizacji zatrudnienia cudzoziemców na stanowiskach kierowniczych?
24. Jakie obowiązki w zakresie legalizacji zatrudnienia swoich pracowników mają firmy zagraniczne świadczące usługi w Polsce?
25. Czy wymagane jest pozwolenia na pracę dla pracowników przyjeżdżających do Polski na szkolenie?
26. Kiedy mimo świadczenia pracy w Polsce nie jest wymagane pozwolenia na pracę?
27. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracodawców oraz pracowników kadr zatrudnionych u pracodawców, którzy zatrudniają lub mają zamiar w przyszłości zatrudniać obcokrajowców.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium

Wykładowca

Radca prawny i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
7.12.201710.00-16.00Warszawa18ZCP02599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.