Szkolenie

Metodologia prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko

O szkoleniu

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat metodologii prowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. W trakcie szkolenia zostaną wskazane praktyczne zagadnienia w zakresie OOŚ.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać specjalistyczną wiedzę, dokonać analizy praktycznych przykładów. Zostaną także zapoznani z ocenami oddziaływania na środowisko zarówno w ujęciu prawnym jak i metodologii prowadzenia efektywnej OOŚ.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące stosowania i wykładni tych przepisów, najistotniejsze oraz najnowsze orzecznictwo z tego zakresu, a także kwestie dotyczące przygotowania inwestycji, pozyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych, uprawnień społeczeństwa, związanych z realizacją przedsięwzięć.

Program

1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające

 • dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia
 • najnowsze zmiany prawne w OOŚ – zmiana ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

2. System ocen środowiskowych a proces inwestycyjny

 • system OOŚ:

       - komponenty i rodzaje ocen środowiskowych

       - kluczowe zmiany w przepisach

 • proces inwestycyjno-budowlany – autoryzacja środowiskowa

3. Omówienie poszczególnych etapów OOŚ i stopnia szczegółowości

 • uproszczenia w postępowaniu w sprawie wydania DŚU – zmiany w ustawie OOŚ
 • procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w ramach DŚU
 • postepowanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I)
 • postepowanie OOŚ dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II) – z OOŚ i bez OOŚ
 • oceny środowiskowe dla przedsięwzięć III grupy

4. Zarządzenie projektem z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych

 • harmonogram przygotowania dokumentacji
 • zarządzenie projektem z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych
 • procedury OOŚ jako wczesna podstawa identyfikacji i zarządzania konfliktami społeczno-środowiskowymi
 • uprawnienia społeczeństwa związane z realizacją przedsięwzięć bądź projektowanych dokumentów w procesie inwestycyjnym
 • narzędzia minimalizacji ryzyko konfliktów społecznych m.in. wstępne analizy społeczno-środowiskowe, plan zarządzania interesariuszami itp.
 • elastyczne narzędzia do parametryzacji przedsięwzięcia (obwiednia warunków brzegowych)
 • metodologia tworzenia warunków i kryteriów brzegowych:

       - wstępne warunki brzegowe – wstępna obwiednia techniczna

       - wstępna obwiednia środowiskowa – rozpoznanie receptorów oddziaływań

       - proces oceny od strony metodologicznej

       - wypracowanie konkluzji środowiskowych – właściwa obwiednia warunków i

          kryteriów brzegowych

5. Projekt inwestycyjny, a tworzenie dokumentacji środowiskowej

 • karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – główne dowody w OOŚ
 • opracowanie dokumentacji OOŚ
 • omówienie nowego zakresu KIP i raportu OOŚ
 • nowe zasady sporządzania oraz skutki zmian
 • harmonogram sporządzania

6. Konkluzje z wykonanej OOŚ - treść DŚU

 • charakter prawny DŚU. Znaczenie decyzji w procesie uzyskania pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz zezwolenia na realizację inwestycji: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenie na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
 • DŚU po przeprowadzeniu OOŚ
 • DŚU bez uprzedniego przeprowadzenia OOŚ (nowe elementy wynikające z noweli ustawy ocenowej z 9 października 2015 r.)
 • warunki w DŚU dobre i złe zapisy w DŚU - analiza przykładowych decyzji
 • uzasadnienie DŚU – szczególne wymogi dokumentowania procesu OOŚ
 • związki konkluzji z OOŚ z innymi ocenami środowiskowymi

7. Omówienie zakresu dokumentacji umożliwiającej pełną weryfikację zgodności           projektu z regulacjami dotyczącymi OOŚ w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych     (zwłaszcza z UE)

 • dokumentacja z procesu autoryzacji środowiskowej, konieczna  do uzyskania dofinansowania z funduszy zewnętrznych
 • omówienie kwestii problemowych związanych z procesem aplikowania o środki z programów operacyjnych
 • instrukcja wypełniania wniosków aplikacyjnych

8. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiadanie na pytania

 • rozwiązywanie casusów i analiza przypadków
 • możliwości konsultacji oraz opieki merytorycznej trenera nad uczestnikami po zakończeniu sesji szkoleniowej za pomocą poczty elektronicznej.

   

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany m.in. pracowników administracji samorządowej i rządowej, jednostek organizacyjnych pełniących funkcje inwestora, biur projektowych i urbanistycznych, instytucji finansujących, instytucji oceniających dokumentacje aplikacyjne o dofinansowanie, inwestorów / podmiotów korzystających ze środowiska oraz wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Wykładowca

Paweł Grabowski, wykładowca Budownictwo

Prawnik i  konsultant ds. ochrony środowiska specjalizujący się w obsłudze prawno-środowiskowej w procesie inwestycyjno-budowlanym (zwłaszcza branży energetycznej). Od 2011 r. trener zajmujący się prowadzeniem szkoleń z różnych obszarów w szczególności ochrony środowiska, prawa wodnego, gospodarki odpadami, procedur

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
20.9.201910.00-16.00Warszawa20MPS01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.