Szkolenie

Najnowsze zmiany w podatku dochodowym i ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019

O szkoleniu

Cel szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi zmianami od 1 stycznia 2019 roku w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, też ocena projektu i praktyczne zaprezentowanie modyfikacji.

Program

I. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób

   fizycznych

1. Skutki przeniesienia aktywów za granicę lub zmiana rezydencji na zagraniczną

1.1 Rodzaje aktywów, których przeniesienie powoduje exit tax

1.2 Powody opodatkowanie niezrealizowanych zysków

1.3 Krąg osób, które płacić będą exit tax

2. Zasady opodatkowania

2.1 Składniki majątku związane z działalnością gospodarczą

2.2 Składniki majątku niezwiązane z działalnością gospodarczą – opodatkowanie

3. Stawki podatku3.1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i

    nieprowadzące działalności

3.2. Opodatkowanie w formie karty podatkowej

3.3. Opodatkowanie w formie ryczałtu               

II. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

1. Sprzedaż składników majątku wynikających z ich przeniesienia za granicę lub zmiany

    miejsca rezydencji  podatkowej przez podatnika

2. Opodatkowanie niezrealizowanych zysków w podatku dochodowym od osób

    prawnych

3. Stawka podatku      

4. Obniżka stawki dla małych podatników

5.  Nowa ulga w CIT – Innovation Box 

5.1. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stawką- katalog

5.2. Różnice między ulgą na badania i rozwój a nową ulgą Innovation Box

5.3. Zasady opodatkowania

5.4. Zasady prowadzenia ewidencji rachunkowej

III. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami – zmiany w podatku dochodowym od

      osób fizycznych i prawnych

1. Przychód z obrotu  w PIT

2. Przychód z obrotu w CIT   

3. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów

4. Straty z obrotu e-walutami  

5. Wymiana jednej waluty na drugą – skutki podatkowe  

IV. Odliczenie wydatków eksploatacyjnych samochodów

1. 50% i 100% odliczenie wydatków – skutki w kosztach

2. Konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu

3. Samochód niewprowadzony do ewidencji środków trwałych – wysokość zaliczenia

    wydatków do kosztów i skutki nowej regulacji

4. Podwyższenie limitu z 20 000 euro do 150 000 zł przy amortyzacji samochodów i

    ubezpieczeniu

4.1 Krąg osób, których limity dotyczą

4.2  Restrykcje dla firm leasingowych (leasingodawców i leasingobiorców)

4.3  Stawka amortyzacyjna dla samochodu w leasingu operacyjnym podatkowo

V. Pozostałe zmiany w CIT i PIT

1. Dodatkowe obowiązki podatników zobowiązanych do pobierania podatku u źródła –

    skutki

1.2. Krąg podatników

1.3. Granica kwotowa 2 mil. – skutki i stawki podatku

2. Certyfikaty rezydencji – udogodnienia

3. Dochód do opodatkowania w przypadku obrotu wierzytelnościami

4. Informowania fiskusa o stosowanych, planowanych czy wdrożonych schematach

    podatkowych

4.1. Krąg osób zobowiązanych do informowania

4.2. Termin przekazania informacji

4.3. Wysokość kar

5. Koszty uzyskania przychodów - dopłaty wniesione przez wspólników i od

    zatrzymanego zysku

5.1. Sposób wyliczenia hipotetycznych odsetek do kosztów uzyskania przychodów

5.2. Warunki skorzystania z zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

6. Sankcje za unikanie opodatkowania i zmiany w klauzuli generalnej

7. Konwersja długu na kapitał

8. Spóźnienie z rozliczeniem się współmałżonków w PIT

9. Zmiany w uldze mieszkaniowej w PIT (rodzaje wydatków, termin)

10. Likwidacja oświadczenia przy najmie

11. Sprzedaż, zbycie nieruchomości przez spadkobierców

11.1. Kiedy opodatkowanie

11.2 Koszty uzyskania przychodów

12. Zmiana limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i

      przedsiębiorców nieobowiązkowo

13. Podatkowe grupy kapitałowe i fundusze zamknięte – udogodnienia

14. Zmiany w cenach transferowych

VI. Dyskusja – pytania i odpowiedzi

 

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatków, ewidencją podatkową i bilansową.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autorka ponad dwustu artykułów z zakresu rachunkowości, podatków i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości publikowanych m.in. w „Rachunkowości”, „Gazecie Prawnej”, „Doradcy Podatnika”, „Monitorze księgowego”. Jest autorką m.in. książki „Zakres odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego”.

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
24.1.201910.00-16.00Warszawa20NZP01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.