Szkolenie

Nowe Prawo zamówień publicznych – wybrane najważniejsze zmiany przy udzielaniu zamówień

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z zakresem zmian przewidzianych w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych (a nie nowelizacji) i porównanie najbardziej newralgicznych z obecnym stanem prawnym
 • przygotowanie się przez zamawiających do wypełniania nowych obowiązków, zdobycie wiedzy niezbędnej nie tylko do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, ale przede wszystkim do jego prawidłowego przygotowania, zwłaszcza odnośnie potrzeby wewnętrznych zmian między innymi odnośnie wzorów dokumentów, regulaminów oraz umów o zamówienie publiczne
 • pozyskanie wiedzy przez wykonawców, czy i w jakim obszarze mogą liczyć na ułatwienia w ubieganiu się o zamówienie publiczne na podstawie nowej ustawy, jak będą mogli składać oferty i jak długo będą nimi związani, czy nowe umowy o zamówienie publiczne będą musiały zawierać postanowienia zwiększające ich uprawnienia i dające większe bezpieczeństwo realizacji umowy.

Program

1. Jak przygotować się do stosowania nowej ustawy – nowe definicje,                              progi stosowania ustawy, układ i zakres regulacji              

2. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne

 • Plany postępowań – treść i termin sporządzenia, nowe miejsca publikacji, obowiązek aktualizacji planu
 • Analiza potrzeb zamawiającego – na czym polega i kiedy zamawiający ma obowiązek ją przeprowadzić

3. Zmiany związane z ogłoszeniami:

 • Nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach bagatelnych do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy
 • Określenie momentu wszczęcia postępowania
 • Miejsca publikacji ogłoszeń i dopuszczany zakres zmiany ogłoszenia o zamówieniu

4. Zamówienia w procedurze „krajowej”  o wartości mniejszej od progów unijnych -       nowy tzw. tryb podstawowy  

 • Trzy warianty postępowań – bez negocjacji, z możliwością negocjacji oraz z obowiązkiem negocjacji
 • Podmiotowe środki dowodowe – możliwość czy obowiązek ich składania oraz termin
 • Termin zawarcia umowy

5. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej                               przez zamawiającego

 • Warunki udziału w postępowaniu
 • Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy
 • Oświadczenie wstępne, w tym JEDZ – forma, termin złożenia i odstępstwa o dotychczasowych reguł składania
 • Podmiotowe środki dowodowe – czy i kiedy będzie obowiązek ich żądania
 • Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych

6. Zakres zmian dotyczących składania ofert

 • Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych, zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • Nowe terminy związania ofertą i zasady z tym związane
 • Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium
 • Otwarcie ofert – rezygnacja z  obowiązku publicznego otwarcia, nowe reguły dotyczące terminu otwarcia ofert
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty

7. Umowy o zamówienie publiczne

 • Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
 • Zakazane postanowienia umowne
 • Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
 • Raport z realizacji zamówienia
 • Postanowienia dotyczące podwykonawstwa

8. Dyskusja - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych, osób biorących udział w  procesie realizacji zamówień publicznych jako członkowie komisji przetargowej, w szczególności z administracji rządowej, samorządowej, a także wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty w różnych branżach.

Opinie uczestników

 • Dokładne omówienie najnowszych przepisów oraz konkretne odpowiedzi od wykładowcy na nurtujące pytania

 • Możliwość dyskusji z Prowadzącym to świetna sprawa. Dostosowano program do uczestników szkolenia

 • Bardzo duża ilość informacji. Doświadczenie osoby Prowadzącej seminarium

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
10.1.202010.00-16.00Warszawa21ZZP01599,00 zł + 23 % VATZamawiam

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.