Szkolenie

Obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników, dystrybutorów w produkcji i sprzedaży wyrobów związane z wymogami rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiane będą najważniejsze i główne obowiązki producentów, importerów, dalszych użytkowników oraz dystrybutorów wyrobów  podlegających wymaganiom rozporządzenia REACH i dyrektywy RoHS. Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych wskazówek jak postępować  z wyrobem aby był legalnie wprowadzony do obrotu pod kątem wszystkich wymaganych przepisów o chemikaliach (REACH, CLP, MSDS, RoHS).

Program

1. Rozporządzenie REACH - najważniejsze zagadnienia:

 •  Podstawowe założenia rozporządzenia REACH
 •  Najważniejsze terminy
 •  Wyłączenia z REACH
 • Obowiązki podmiotów w zakresie rejestracji substancji wynikających z przepisów REACH (producent, importer, dalszy użytkownik, dystrybutor)
 • Rejestracja substancji w wyrobach

2. Wyroby w REACH

 •  Definicja pojęcia wyrób, problemy z klasyfikacją
 •  Obowiązki producentów wyrobów zgodnie z REACH
 •  Substancje SVHC
 •  Zgłaszanie substancji SVHC zawartych w wyrobach do Europejskiej Agencji Chemikaliów
 •  Zezwolenia, zakazy i ograniczenia dla wyrobów
 •  Substancje odzyskiwane, a wyroby

3. Obowiązki producentów  wyrobów i ich komponentów zgodnie z REACH

 • Przekazywanie informacji do ECHA (wymagana dokumentacja, terminy)
 • Komunikacja w łańcuchu dostaw pomiędzy uczestnikami sytemu (karty charakterystyki,    deklaracje zgodności, wymagana dokumentacja)
 • Karta charakterystyka, scenariusz narażenia, informacje o wyrobach itp.
 • Określenie zakresu własnych obowiązków w myśl rozporządzenia REACH i CLP
 • Analiza konkretnych przypadków przedsiębiorstwa  (obliczanie  średniego stężenie SVHC w wyrobie, obliczanie masy SVHC w każdej z części składowych danego wyrobu, oznaczenie całkowitej ilości SVHC z listy kandydackiej w różnych wyrobach)

4. Niebezpieczne substancje w sprzęcie  elektrycznym i elektronicznym  -

     Dyrektywa  RoHS

 • RoHS w polskim prawie i w praktyce
 • RoHS vs. REACH (zakazane substancje)
 • Badanie zgodności z RoHS
 • Ocena zgodności i znak CE
 • Informowanie o zgodności z wymogami RoHS( deklaracja zgodności sprzętu )
 • Sprzęt do zainstalowania jako część innego sprzętu (np. baterie)
 • Zwolnienia i wyłączenia  z dyrektywy
 • Obowiązki producentów, dystrybutorów względem dyrektywy ( importer i detalista jako producent)

5. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań REACH i RoHs

6. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodne z prawem wprowadzanie na rynek substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów podlegających pod rozporządzenie REACH i CLP. Na szkolenie zapraszamy właścicieli firm, menagerów, osoby odpowiedzialne za przepisy ochrony środowiska w aspekcie REACH, CLP oraz prawidłowe zarządzanie chemikaliami.

Opinie uczestników

 • Teoria powiązana z praktyką w dużym stopniu pozwoliła wyjaśnić wiele problemów w zakresie REACH

 • Duży plus za małą grupę

 • Seminarium bardzo rzeczowe, Prowadzący perfekcyjny

 • Jestem zadowolona, chętnie polecam ja innym zainteresowanym tą tematyką

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr. Jolanta Białczak, wykładowca Ochrona środowiska

Absolwentka Wydz. Matematyczno–Fizyczno–Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie bezpiecznego zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH i CLP w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku na Wydziale Zarządzania. Audytor wewnętrzny REACH – certyfikat TÜV

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
3.6.201910.00-16.00Warszawa20RDR01599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.