Szkolenie

Ochrona przeciwporażeniowa i pomiary w instalacjach o napięciu powyżej 1 kV - zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi TERMIN POTWIERDZONY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie:

 • środków i wymagań ochrony w instalacjach powyżej 1 kV
 • sposobów ograniczania napięć dotykowych rażeniowych w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
 • rodzajów i terminów badań instalacjach powyżej 1 kV, gdzie podstawowym środkiem ochrony jest uziemienie

Program

1. Wstęp

2. Klasyfikacja środków ochrony w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego

     napięcia

3. Przyczyny wypadków porażeń w urządzeniach wysokiego napięcia

4. Podstawowe wymagania ochrony

5. Obwody rażeniowe i ich parametry

6. Prawdopodobieństwo rażenia prądem w urządzeniach wysokiego napięcia

 • Rażenie na skutek dotyku bezpośredniego
 • Największe dopuszczalne napięcia dotykowe rażeniowe

7. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)

8. Środki ochrony przy dotyku pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu)

 • Zasady realizacji ochrony przy dotyku pośrednim
 • Sposoby ograniczania napięć dotykowych rażeniowych w instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

9. Sprawdzanie odbiorcze i okresowe stanu ochrony przeciwporażeniowej

 • Rodzaje i terminy badań
 • Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia
 • Pomiary rezystancji uziemień, napięć dotykowych rażeniowych i napięć dotykowych
 • Pomiary uziomowych napięć dotykowych i uziomowych napięć dotykowych wrażeniowych
 • Prądy i elektrody pomiarowe
 • Miejsca pomiaru napięć dotykowych i dotykowych wrażeniowych
 • Obliczanie największych spodziewanych wartości napięć
 • Eliminacja zakłóceń przy pomiarach napięć
 • Nieprawidłowości przy pomiarach uziemień

10. NARZĘDZIA PRACY I SPRZĘT OCHRONNY

 • Narzędzia pracy
 • Sprzęt ochronny i odzież ochronna

11. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny

       pracy przy urządzeniach energetycznych

12. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla elektryków wykonujących okresowe i pomontażowe sprawdzenia i pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

mgr inż. Fryderyk Łasak, wykładowca Budownictwo

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w roku 1964. Wykonuje badania dielektrycznego sprzętu ochronnego oraz okresowe i pomontażowe sprawdzania instalacji elektrycznych. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem sprawdzań instalacji elektrycznych i szkoleniem elektryków do

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
26.6.201810.00-15.00Warszawa19OPI02620,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.