Szkolenie

Organizacja nadzoru pedagogicznego i pracy placówki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

O szkoleniu

Celem szkolenia jest:

 • usystematyzowanie wiedzy na temat nadzoru pedagogicznego
 • rozwijanie kompetencji  w zakresie skutecznego prowadzenia nadzoru pedagogicznego
 • uaktualnienie wiedzy na temat zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2019 r.
 • doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie stosowania prawa w praktyce szkolnej

Program

1. Przegląd zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2019 r.

2. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 • Projektowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły/placówki oświatowej
 • Planowanie kontroli wewnętrznych
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli oraz planowanie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań
 • Monitorowanie działań szkoły
 • Dokumentowanie czynności z nadzoru pedagogicznego
 • Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy szkoły

3. Organizacja pracy szkoły/placówki w nowym roku szkolnym

 • Dostosowanie organizacji pracy szkoły do nowych przepisów prawa oświatowego.
 • Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020
 • Diagnoza czynników ryzyka oraz czynników chroniących podstawą zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły
 • Program doradztwa zawodowego na rok szkolny 2019/2020
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2019/2020

4. Ocena pracy nauczyciela jako instrument nadzoru pedagogicznego w osiąganiu

     zamierzonej jakości pracy szkoły

 • Zmiany prawne w zakresie oceny pracy nauczyciela
 • Procedura oceny pracy nauczyciela
 • Ocena pracy nauczyciela podstawą tworzenia planów działań rozwojowych nauczycieli

5. Awans zawodowy nauczyciela w świetle zmian w przepisach prawa oświatowego

 • Zadania  nauczyciela w awansie zawodowym
 • Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela
 • Obowiązki i nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela

6. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych tematyką szkolenia.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Nauczyciel konsultant w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, specjalista w obszarze zarządzania oświatą i prawa oświatowego. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego oraz doradztwa zawodowego. Ekspert w Radzie konsultacyjnej ds. kształcenia zawodowego przy Dolnośląskim Kuratorze Oświaty. Autorka publikacji w

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
11.10.201910.00-16.00Warszawa20ONP01499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.