Szkolenie

Podatek akcyzowy w 2018 r. - najnowsze zmiany, praktyka i orzecznictwo, planowane nowelizacje

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie reguł stosowania ustawy o podatku akcyzowym z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych. Na szkoleniu przedstawione zostaną także konsekwencje ostatnich nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz zmiany planowane.

Program

1. Regulacje ustawy o podatku akcyzowym – informacje wstępne:

 •  źródła prawa
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, skład podatkowy, procedura zawieszenia poboru akcyzy)
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy
 • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy

2. Zasady dokonywania zakupów i sprzedaży wyrobów akcyzowych:

 • transakcje w obrocie krajowym
 • dostawa i nabycie wewnątrzwspólnotowe
 • postępowanie w przypadku importu, eksportu


3. Sposób
prowadzenia składu podatkowego:

 • omówienie zasad funkcjonowania składu podatkowego - skład podatkowy magazynowy i skład podatkowy produkcyjny
 • ewidencja składu podatkowego
 • zasady sukcesji zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego

4. Aktualne stawki podatku akcyzowego dla poszczególnych wyrobów 

     energetycznych:

 • paliwa silnikowe i paliwa opałowe
 • stawki akcyzy na oleje smarowe i pozostałe oleje
 • stawki akcyzy dla biopaliw
 • stawki akcyzy na gaz ziemny
 • stawka akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa

5. Reguły przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru 

    akcyzy:

 • dokumenty niezbędne do wysyłania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
 • krajowy system teleinformatyczny (System EMCS)
 • pojęcie podmiotu wysyłającego
 • definicja podmiotu odbierającego
 • dokument elektroniczny e – AD
 • dokument zastępujący e – AD
 • raport odbioru i raport wywozu

6. Szczególne regulacje dotyczące wyrobów energetycznych objętych zerową 

     stawką akcyzy:

 • ograniczenie możliwości przemieszczania wyrobów energetycznych objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • stosowanie dokumentu dostawy dla objętych zerową stawką akcyzy wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • rozszerzenie zakresu podmiotów obowiązanych do rejestracji jako podatnik akcyzy, wymogi stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym
 • konsekwencje naruszenia warunków stosowania zerowej stawki

7. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

 • zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – warunki i zasady korzystania
 • sposób i zasady stosowania dokumentu dostawy
 • zwolnienie od akcyzy dla olejów smarowych z uwzględnieniem ostatnich zmian
 • ewidencja wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie
 • zwrot wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie do składu podatkowego

8. Zmiany wynikające z wprowadzenia tzw. pakietu paliwowego:

 • nowe terminy wpłaty podatku VAT w przypadku WNT paliwa
 • ograniczenia formalne w przypadku WNT paliwa
 • płatnik i podatnik podatku VAT w przypadku WNT paliwa – rozliczenia wzajemne i obowiązki wobec organów podatkowych
 • deklaracje podatkowe i obowiązki informacyjne w przypadku WNT paliwa

9. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy (PPG):

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego
 • zasady weryfikacji nabywców gazu
 • sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot gazowy w 2018 r.
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy

10. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
 • pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu
 • obowiązujące w 2018 r. reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów
 • czy finalny nabywca gazowy (FNG) korzystający ze zwolnienia od akcyzy ma obowiązek prowadzenia ewidencji?

11. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:

 • rodzaje składanych deklaracji
 • wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji
 • terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku
 • właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku w aktualnym stanie prawnym

12. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku wyrobów węglowych:

 • sprzedaż wyrobów węglowych na rzecz finalnego nabywcy węglowego (FNW)
 • użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy (PPW)
 • użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w wyniku przestępstwa (kradzież wyrobów węglowych)
 • ubytki wyrobów węglowych
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla wyrobów węglowych
 • czy użycie wyrobów węglowych przez FNW może podlegać akcyzie?

13. Prowadzenie działalności jako PPW i FNW:

 • warunki uzyskania statusu PPW
 • sposób prowadzenia ewidencji przez PPW
 • czy FNW jest obowiązany do prowadzenia ewidencji na potrzeby akcyzy?

14. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych przeznaczonych do celów 

       opałowych:

 • zakres zwolnień od akcyzy
 • warunki zwolnień wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych
 • nowelizacja dotycząca zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych wykorzystujących wyroby węglowe

15. Deklaracja podatkowa dla wyrobów węglowych i pozostałych wyrobów 

       akcyzowych:

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej
 • moment zapłaty akcyzy
 • właściwość organu podatkowego i rozliczenie podatku

16. Wprowadzenie Krajowej Administracji Skarbowej a podatek akcyzowy:

 • właściwość urzędów w sprawach dotyczących akcyzy od 1 marca 2017 r. - omówienie poszczególnych przypadków
 •  zasady rozliczania akcyzy, składania deklaracji podatkowych i informacji podatkowych (zgłoszeń) od 1 marca 2017 r.

17. Zmiany planowane na 2018 r. w tym m.in.:

 • nowe zasady korzystania ze zwolnień akcyzowych
 • elektroniczny dokument dostawy – reguły stosowania
 • nowe reguły składania zabezpieczenia akcyzowego
 • opodatkowanie akcyzą e-papierosów
 • nowelizacja dotycząca suszu tytoniowego

18. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, księgowych, pracowników działów handlu i logistyki w przedsiębiorstwach akcyzowych, a także pracowników biur rachunkowych odpowiedzialnych za rozliczenie podatku akcyzowego

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Doradca podatkowy, prawnik, zastępca Dyrektora Departamentu Podatków ds. Podatku Akcyzowego oraz Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
16.3.201810.00-16.00Warszawa19PAZ01799,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.