Szkolenie

Podatek akcyzowy w branży energetycznej i gazowniczej w 2017 r. – praktyka, najnowsze orzecznictwo, zmiany w przepisach wprowadzone i planowane

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną kompleksowo omówione zasady rozliczania podatku akcyzowego od energii elektrycznej i gazu ziemnego. Szczególny nacisk położony zostanie na przedstawienie reguł właściwego rozpoznawania zdarzeń podlegających opodatkowaniu akcyzą, prowadzenia ewidencji energii elektrycznej jak również sporządzania deklaracji podatkowych. Liczne praktyczne przykłady oparte na praktyce prowadzącego oraz orzecznictwie organów podatkowych i sądów umożliwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Podczas szkolenia przedstawione zostaną także zmiany w przepisach wprowadzone w 2016 i w 2017 r., a także zmiany planowane.

Program

1. Informacje wprowadzające:

 • źródła prawa,
 • najważniejsze pojęcia i instytucje (podatnik akcyzy, PPG, FNG),
 • zasady rejestracji jako podatnik akcyzy,
 • obowiązki związane ze statusem podatnika akcyzy.

2. Prowadzenie działalności jako pośredniczący podmiot gazowy w 2017 r.:

 • warunki uzyskania statusu pośredniczącego podmiotu gazowego,
 • zasady weryfikacji nabywców gazu,
 • sposób prowadzenia ewidencji przez pośredniczący podmiot gazowy po zmianach,
 • terminy i reguły rozliczania akcyzy,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa.

3. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów gazowych:

 • zakres i warunki zwolnień od akcyzy dla wyrobów gazowych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
 • zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
 • pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu,
 • reguły prowadzenia ewidencji przez PPG zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem,
 • zwolnienia od akcyzy w najnowszym orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

4. Zasady rozliczanie akcyzy od strat wyrobów gazowych:

 • postępowanie w przypadku zaistnienia strat wyrobów gazowych,
 • czy spalanie wyrobów gazowych w pochodni może zostać objęte zerową stawką akcyzy?

5. Reguły korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów energetycznych:

 • zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie – przesłanki uzyskania prawa do zwolnienia,
 • wymogi w zakresie wystawiania dokumentu dostawy,
 • sposób prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

6. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego:

 • rodzaje składanych deklaracji,
 • wskazówki dotyczące sposobu wypełniania deklaracji,
 • terminy składania deklaracji oraz zapłaty podatku.

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku energii elektrycznej:

 • sprzedaż na rzecz nabywców końcowych,
 •  zużycie na potrzeby własne,
 • czy produkcja energii elektrycznej podlega opodatkowaniu?
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla energii elektrycznej.

8. Ewidencja energii elektrycznej:

 • sposób prowadzenia ewidencji w formie papierowej i elektronicznej, z uwzględnieniem ostatnich zmian,
 • wskazówki dotyczące wypełniania poszczególnych rubryk ewidencji,
 • szacowanie ilości energii (problem braku urządzeń pomiarowych),
 • sposób ujęcia czynności niepodlegających opodatkowaniu w ewidencji energii elektrycznej,
 • ewidencjonowanie zakupu energii elektrycznej z akcyzą zapłaconą.

9. Zwolnienia od akcyzy dla energii elektrycznej:

 • energia odnawialna – rozliczenie świadectw pochodzenia energii odnawialnej,
 • energia zużywana do produkcji i podtrzymania produkcji energii elektrycznej,
 • energia zużywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,
 • nowe zwolnienie od akcyzy z tytułu zużycia energii elektrycznej do określonych celów,
 • zwolnienie od akcyzy dla tzw. małych generatorów,
 • warunki korzystania z poszczególnych zwolnień od akcyzy,
 • nowe zwolnienie od akcyzy dla małych producentów energii odnawialnej.

10. Deklaracja podatkowa dla energii elektrycznej:

 • zasady wypełniania i składania deklaracji podatkowej,
 • moment zapłaty akcyzy,
 •  rozliczenie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy w deklaracji podatkowej.

11. Pozostałe zmiany:

 • ułatwienia w korzystaniu ze zwolnień od akcyzy,
 • wprowadzenie nowych zasad umieszczania informacji o zapłacie akcyzy na fakturach,
 • możliwość wyboru organu podatkowego w sprawach akcyzy,
 • nowe zwolnienie od akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez zakłady energochłonne.

12. Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od 1 lipca 2017 r.:

 • zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
 • zmiany zasad korzystania ze zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych zużywających wyroby węglowe,
 • reguły stosowania dokumentu dostawy oraz potwierdzania nabycia wyrobów węglowych,
 • czy podmiot zużywający wyroby węglowe na cele objęte zwolnieniem powinien prowadzić ewidencję zużycia?

13. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz osób odpowiedzialnych za rozliczenie akcyzy w przedsiębiorstwach gazowniczych i energetycznych.

Opinie uczestników

Brak opinii uczestników.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

Doradca podatkowy, prawnik, zastępca Dyrektora Departamentu Podatków ds. Podatku Akcyzowego oraz Kierownik Zespołu ds. Podatku VAT, specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
17.2.201710.00-16.00Warszawa18PAE01799,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.