Szkolenie

Jak prawidłowo wykonywać pomiary elektroenergetyczne niskiego napięcia?

O szkoleniu

Celem szkolenia jest pokazanie i ćwiczenia pomiarów elektrycznych w warunkach przemysłowych. Teoria poparta praktyką.

Program

1. Podstawowe przepisy prawne istotne dla pomiarowca: 

a. Ustawa Prawo Budowlane - tekst jednolity 

b. Ustawa Prawo Energetyczne 

c. Rozporządzenie dotyczące kwalifikacji na stanowisku dozoru i eksploatacji. 

d. Rozporządzenie o dozorze technicznym 

e. Rozporządzenie dotyczące warunków technicznych 

2. Podstawowe normy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej i jej sprawdzania

a. Polska norma PN-HD 60364:4-41:2017. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

b. Polska norma PN-HD 60364:6: 2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

c. Polska norma PN-EN 61557 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 000 V i stałych do 1 500 V - Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych 

3. Pomiary dotyczyć będą wielkości elektrycznych: 

a. Pomiary napięć, prądów, rezystancji

b. Pomiary impedancji obwodów zwarciowych

c. Pomiary rezystancji izolacji, uziemień i rezystywności gruntu

d. Badania ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi 

4. Pomiary wielkości nieelektrycznych (wprowadzenie): 

a. Pomiary termowizyjne 

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna:

a. Przepisy dotyczące sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

b. Przypadki porażenia prądem elektrycznym 

6. Zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy instalacjach elektrycznych: 

a. Przepisy dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych i zakresy odpowiedzialności osób eksploatujących. 

b. Polecenia na prace zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych (D.U. nr 492 z 2013 r.)

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:
• elektryków/głównych elektryków
• elektroinstalatorów
• kierowników działu technicznego
• zarządców nieruchomości

Opinie uczestników

  • Jestem zadowolony z przeprowadzonego szkolenia
  • Bardzo dobre podejście wykładowcy od strony praktycznej

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Wykładowca

Tomasz Karwat, wykładowca Budownictwo

Ekspert w dziedzinie elektroenergetyki, doświadczony manager, trener szkoleniowiec i publicysta. Praktykuje pomiary elektroenergetyczne od ok. 20 lat, jednocześnie prowadząc szereg szkoleń z tego zakresu. Jest autorem wielu opracowań dotyczących utrzymania ruchu i diagnostyki urządzeń. Posiada uprawnienia specjalisty BHP i audytora

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
23.1.201910.00-16.00Warszawa20PUE01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.