Szkolenie

Praca socjalna w środowisku lokalnym - warsztaty z metodologii dla pracowników socjalnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy trzecią metodą, tj. organizowania społeczności lokalnej.

Metodyka:

Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się – nabywania i tworzenia wiedzy. Wykorzystywane są aktywne metody nauczania – praca w małych grupach, case study, gry, dyskusja grupowa, ćwiczenia, mini wykłady, kwestionariusze, indywidualne zadania.

Stosowane metody:

 • Prezentacja 
 • Dyskusja moderowana
 • Film
 • Studium przypadku
 • Praca indywidualna, praca w podgrupach- zadanie realizowane indywidualnie i zespołowo
 • Mini wykłady poparte przykładami z praktyki zawodowej prowadzącej
 • Burze mózgów, dyskusje
 • Gry edukacyjne

 

 

 

Program

1. Organizacja społeczności lokalnej

 • podstawowe pojęcia: środowisko lokalne, społeczność lokalna, więź społeczna, integracja, inkluzja
 • rozwój społeczności – co to jest, co ma na celu, co go pobudza, jakie są jego kierunki?
 • jak połączyć dwie metody pracy socjalnej (praca z indywidualnym przypadkiem i ze środowiskiem lokalnym)?

2. Metody i narzędzia pracy socjalnej trzecią metodą

3. Diagnoza potrzeb społecznych - znaczenie poszczególnych etapów w

     diagnozowaniu

 • diagnoza rodziny
 • diagnoza grup społecznych
 • diagnoza społeczności lokalnej

4. Sposoby gromadzenia danych do diagnozy potrzeb społecznych

 • jak przeprowadzić prostą ankietę?
 • jak dotrzeć do respondentów?

5. Planowanie - projektowanie działań lokalnych od teorii do działania

6. Określanie potrzeb, celów i sposobów ich osiągania

 • mapa zasobów i potrzeb

7. Rozpoczęcie działań w środowisku lokalnym

 • jak zorganizować dobre spotkanie?
 • wybór obszarów pracy
 • ustalenie celów pracy

8. Jak napisać dobry projekt socjalny?

9. Jak zachęcać mieszkańców do aktywnego działania na rzecz środowiska

     lokalnego?

10. Jak mobilizować ludzi do działania?

11. Dobre praktyki – przykłady pracy, m.in.:

 • osoby starsze
 • dzieci i rodziny

12. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Anna Dunajska, wykładowca Pomoc społeczna

Pedagog, specjalista pracy socjalnej, długoletni pracownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego przekazujący wiedzę studentom z zakresu diagnozowania potrzeb oraz projektowania pracy w środowisku lokalnym, pracy socjalnej z klientem, grupą i środowiskiem. Autorka wielu publikacji oraz między innymi książki

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
17.2.202010.00-16.00Warszawa21ASL01499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.