Szkolenie

Praca socjalna z seniorami - wsparcie seniorów w środowisku lokalnym

O szkoleniu

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności w zakresie pracy trzecią metodą, tj. organizowania społeczności lokalnej na rzecz seniorów, by stwarzać osobom starszym realną możliwość godnego, niezależnego i jak najdłuższego przebywania w miejscu zamieszkania (alternatywa dla wsparcia instytucjonalnego)

Metodyka szkolenia:

Warsztaty prowadzone są metodą budującą jak największe zaangażowanie uczestników w proces uczenia się – nabywania i tworzenia wiedzy. Wykorzystywane są aktywne metody nauczania – praca w małych grupach, case study, gry, dyskusja grupowa, ćwiczenia, mini wykłady, kwestionariusze, indywidualne zadania.

Stosowane metody:

 •  Prezentacja 
 • Dyskusja moderowana
 • Film
 • Studium przypadku
 • Praca indywidualna, praca w podgrupach- zadanie realizowane indywidualnie i zespołowo
 • Mini wykłady poparte przykładami z praktyki zawodowej prowadzącej
 • Burze mózgów, dyskusje
 • Gry edukacyjne.


Program

1.      Organizacja społeczności lokalnej

 • podstawowe pojęcia: środowisko lokalne, społeczność lokalna, więź społeczna, integracja, inkluzja
 • rozwój społeczności - co to jest, co ma na celu, co go pobudza, jakie są jego kierunki?
 • jak połączyć dwie metody pracy socjalnej (praca z indywidualnym przypadkiem i ze środowiskiem lokalnym)

2.      O starzeniu, starości i potrzebach seniorów

3.      Metody i narzędzia pracy socjalnej trzecią metodą

4.      Diagnoza potrzeb społecznych - znaczenie poszczególnych etapów w diagnozowaniu

 • diagnoza grupy społecznej seniorów
 • diagnoza społeczności lokalnej

5.      Planowanie - projektowanie działań lokalnych od teorii do działania

6.      Praca i aktywizacja seniorów:

 • senior aktywny
 • senior niezmotywowany do działania
 • senior zależny, tzw. „więzień 4 piętra”

7. Rozpoczęcie działań w środowisku lokalnym

 • jak zorganizować dobre spotkanie środowiskowe
 • wybór obszarów pracy
 • ustalenie celów pracy

8.      Jak napisać dobry projekt socjalny?

9.      Jak zachęcać mieszkańców do aktywnego działania na rzecz środowiska lokalnego i społeczności seniorów?

10.  Jak mobilizować ludzi do działania?

11.  Wsparcie społeczne seniorów w obszarze czasu wolnego:

 • aktywność społeczna
 • aktywność kulturalna
 • aktywność fizyczna
 • edukacja

12.  Bezpieczeństwo seniora

13.  Jak tworzyć wolontariat senioralny?

14.  Dobre praktyki – przykłady pracy, m.in.:

 •  „Zjedz obiad z seniorem”
 • „Wiosna dla seniora”
 • Wolontariat uczniowski
 • „Pakiet szpitalny”
 • „Książka bez barier”
 • „Spełniamy marzenia”

15.  Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej.

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Anna Dunajska, wykładowca Pomoc społeczna

Pedagog, specjalista pracy socjalnej, długoletni pracownik ośrodka pomocy społecznej, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego przekazujący wiedzę studentom z zakresu diagnozowania potrzeb oraz projektowania pracy w środowisku lokalnym, pracy socjalnej z klientem, grupą i środowiskiem. Autorka wielu publikacji oraz między innymi książki

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
9.12.201910.00-16.00Warszawa20PSS02499,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.