Szkolenie

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych ( lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz zapobiegania m.in.: awariom, katastrofom, pożarom, wybuchom gazu, zatruciom i wilgoci.,

Uczestnicy dowiedzą się również jak prawidłowo – zgodnie z przepisami prowadzić ,,Książkę obiektu budowlanego” oraz przeprowadzać roboty budowlane w użytkowanych obiektach budowlanych takich jak: konserwacje, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Program

1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy - normy prawne dotyczące tematu szkolenia

2. Warunki prawne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:

• obowiązki inwestora (związane z tym - wymagania w stosunku do wykonawcy) przed przystąpieniem do użytkowania budynku,

• najnowsze przepisy Prawa Budowlanego dotyczącego zawiadomienia - zgłoszenia zamiaru użytkowania budynku (w tym: kiedy występuje obligatoryjność uzyskania pozwolenia na użytkowanie w NB),

• dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zamiaru użytkowania (obiektu budowlanego – np. sieci, budynku), obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego przez NB.

3. Zasady (wg przepisów obowiązującego prawa w 2016 r. a także w 2017 r.) - prawidłowego użytkowania i eksploatacji obiektu budowlanego:

• aktualnie obowiązkowe przeglądy okresowe i kontrole obiektów budowlanych - zgodnie z najnowszymi wymaganiami Prawa budowlanego (kto za co odpowiada, kiedy i w jakich terminach oraz kto może je wykonywać)

• obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego szczególnie po okresie zimowym

• zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wymagane dokumenty - procedury i postępowanie administracyjne – akceptacje i zgody,

• odpowiedzialność właściciela (zarządcy) za niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego, jego stan techniczny i powodowanie zagrożenia dla: życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska

• przykłady z życia najczęstszych przyczyn występowania zaniedbań, złego stanu technicznego obiektów budowlanych i zagrożeń tym spowodowanych – zapobieganie, profilaktyka, zasady i sposoby ich usuwania

4. Kontrole obiektu budowlanego – szczegółowo ich rodzaje i zakres:

• kontrola użytkowania budynku i obowiązkowe przeglądy: tzw. półroczne, roczne, pięcioletnie, każdorazowe, tzw "nadzwyczajne” – jednorazowe oraz kontrola kotłów instalacji grzewczych i chłodniczych

• osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i ich elementów (ich niezbędne kwalifikacje i potwierdzające to odpowiednie dokumenty).

5. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego - w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

6. Obowiązek prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego – KOB”:

• zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,

• obowiązkowe – zgodne z rozporządzeniem elementy książki,

• kto jest odpowiedzialny za prowadzenie książki (kogo może upoważnić do jej prowadzenia),

• przykłady praktyczne wpisów w KOB.

7. Zgodne z Prawem budowlanym zasady prowadzenia robót budowlanych w użytkowanym obiekcie - budynku:

• konserwacje po okresie zimowym i nie tylko,

• remonty,

• przebudowy (nadbudowy), modernizacje,

• procedury prawidłowego ich przeprowadzania i związane z tym obowiązki właściciela - zarządcy (pozwolenia i uzgodnienia - przykłady z życia takich robót).

8. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli, zarządców oraz administratorów obiektów budowlanych w tym szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej jak: szkoły, przychodnie zdrowia, internaty, bursy, akademiki i biurowce urzędów administracji publicznej ( jak również pracowników w/w zajmujących się administrowaniem obiektami), a także obiektów budownictwa przemysłowego szczególnie wielkopowierzchniowych, o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2.

Opinie uczestników

  • Pełen profesjonalizm prowadzącego

  • Seminarium przeprowadzone bardzo profesjonalnie

  • przedstawione w sposób przystępny, jasny i praktyczny

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Wykładowca

mgr inż. Wiesław Bocheńczyk, wykładowca Budownictwo

Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
5.12.20199.30-15.30Warszawa20UOB04699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.