Szkolenie

Prawo ochrony środowiska – przepisy i praktyka 2019. Omówienie zmian prawnych w zakresie: ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie najnowszych zmian w Prawie ochrony środowiska, a także podniesienie kompetencji w zakresie znajomości aktów prawnych, orzecznictw i praktyki stosowania prawa w tym obszarze.

Program

1. Zmiany w zakresie pozwoleń na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza

 • Ograniczenia emisji do powietrza  - akty prawa miejscowego:  program ochrony powietrza,  plan działań krótkoterminowych, uchwała antysmogowa
 • Standardy emisyjne z instalacji
 • Zgłoszenia instalacji – najnowsze zmiany dla średnich źródeł spalania
 • Rejestr źródeł średniego spalania

2. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenia w gospodarce odpadami –

    zmiany przepisów z 2018 roku i ich skutki dla podmiotów gospodarujących

    odpadami w 2019 r.

 • Decyzje administracyjne wymagane w gospodarowaniu odpadami: zezwolenia odpadowe a pozwolenia na wytwarzanie odpadów/pozwolenia zintegrowane. Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Magazynowanie odpadów – sposób określania w pozwoleniu/zezwoleniu ilości magazynowanych dobowo/w ciągu roku odpadów
 • kontrola przeciwpożarowa, operat przeciwpożarowy -  właściwość organów, zakres kontroli
 • Monitoring wizyjny – wymagania praktyczne
 • Zabezpieczenie roszczeń z tytułu pożaru – jak wyliczać stawki, które odpady są „palne”
 • zaświadczenie o niekaralności – kto jest zobowiązany złożyć?
 • BDO  - zasady dokonywania wpisów, skutki braku wpisu, zasady używania nr BDO
 • dokumentacja postępowania z odpadami (karty, ewidencjonowanie, sprawozdawczość, w tym projekt nowelizacji ustawy o odpadach przewidujący sprawozdawczość on line)

3. Kontrola w ochronie środowiska – praktyka i orzecznictwo

 • Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych po wejściu w życie ustawy Prawo przedsiębiorców; zawiadomienie o planowanej kontroli
 • Kontrola działalności regulowanej  bezpośrednio przepisami prawa UE (np. F-gazy)
 • Kontrole planowe i pozaplanowe realizowane przez IOŚ
 • Nowe uprawnienia kontrolne IOŚ po nowelizacji  ustawy o IOŚ
 • Skutki kontroli – wstrzymanie pracy instalacji – za jakie naruszenia?
 • Administracyjne kary pieniężne a wykroczenia

4. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do wszystkich podmiotów, których dotyczą regulacje związane z ochroną środowiska. Szczególnie zapraszamy na szkolenie pracowników wydziałów ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w jednostkach sektora publicznego, pracowników zakładów produkcyjnych, pracowników przedsiębiorstw usługowych, pracowników laboratoriów badawczych i kontrolnych, pracowników instytucji publicznych odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

 

Opinie uczestników

 • Miła atmosfera, komfort do zadawania pytań

 • Doświadczony i rzetelny wykładowca. Luźny sposób prowadzenia szkolenia

 • Praktyczne zastosowanie – „pułapki” dla firm i omówienie zastosowania ustaw z zakresu ochrony środowiska a zawodowymi obowiązkami z tym związanymi

 • Konkretnie, merytorycznie i w przyjaznej atmosferze

 • Jasny i zrozumiały sposób prowadzenia zajęć

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Praktyk w konsultingu ochrony środowiska, pracownik naukowy, radca prawny w firmie gospodarującej odpadami.  Od 15  lat prowadzi szkolenia z prawa ochrony środowiska,  i prawa administracyjnego, zarówno metodami tradycyjnymi, jak i jako e-szkolenia. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. kadry

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
22.3.201910.00-16.00Warszawa20POS01699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.