Szkolenie

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach?

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie kompletnej wiedzy w zakresie  obsługi technicznej obiektów budowlanych, w świetle ustaw, rewolucyjnych zmian w normach przepisów techniczno-budowlanych oraz według orzecznictwa sądów administracyjnych.

Wiedza ta oparta jest na najnowszym prawie i orzecznictwie. Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji i wyjaśniania wątpliwości z Prowadzącą oraz otrzymają wzory protokołów kontroli okresowej (przeglądów technicznych).

Program

1. Obowiązki władającego w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych według Prawa budowlanego i innych ustaw, w tym w warunkach działania wspólnot mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka (ESCAPE ROOMS - aktualne wymagania i obowiązki właścicieli i zarządców budynków)

2. Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych (pierwszego i drugiego przepisu techniczno-budowlanego); zmiany norm. Czy nowe PN obowiązują także w odniesieniu do starych budynków? Prawo, orzecznictwo, praktyka

3. Istota kontroli okresowych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania budynku. Zalecenia pokontrolne, do kogo są adresowane, czy również do użytkownika lokalu i na jakiej podstawie prawnej. Prawo, orzecznictwo, praktyka

4. Kontrola okresowa roczna – termin, zakres, metodyka przeprowadzenia, normy, dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu

5. Kontrola okresowa 5 – letnia -  termin, zakres, metodyka, normy, protokół i dokumentacja, zalecenia pokontrolne. Wzór protokołu

6. Kontrola obiektów wielkopowierzchniowych - termin, zakres, metodyka, normy, protokół i dokumentacja. Wzór protokołu

7. Kontrola bezpiecznego użytkowania - termin, zakres, metodyka, normy, dokumentacja. Wzór protokołu

8. Kontrola placów zabaw - termin, zakres, metodyka, normy, dokumentacja. Wzór protokołu

9.Kontrola i badanie obiektów zbudowanych z wyrobów azbestowych. Jakie kontrole, jaka dokumentacja, jak usuwać azbest, jakie składać sprawozdania i komu?

10. Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji – stan po zmianie prawa od dnia 9 marca 2015 r. Wzór protokołu

11. Nadzór i kontrola działania urządzeń i instalacji przeciwpożarowej oraz klimatyzatorów, podlegających ustawie F-gazowej? Praktyczne wskazówki

12. Bezpieczeństwo użytkowania a samowole budowlane w budynku i w lokalach.  Działanie organu wobec władającego i użytkownika. Jak likwidować samowole w lokalach? Prawo, orzecznictwo, praktyka

13. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej. Co zrobić, gdy dokumentacja jest niekompletna? Czy organ może ukarać, gdy brak starego pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie?

14. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do służb obsługi technicznej różnych podmiotów, w tym osób fizycznych, osób prawnych, firm, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów, uczelni, urzędów gmin, publicznych i niepublicznych ZOZ-ów, wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających, a także do innych osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Autor książek dotyczących gospodarki i zarządzania nieruchomościami: „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd”, a także w zakresie  aspektów ekonomiczno-rachunkowych, podatkowych, zarządu nieruchomościami, "Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”,  „Gospodarka, rachunkowość, podatki oraz rozrachunki wspólnoty

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
16.12.201910.00-16.00Warszawa20NPN05599,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.