Szkolenie

Przetwarzanie odpadów w aspekcie najnowszych regulacji prawnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie się z najnowszymi regulacjami prawnymi dot. przetwarzania  określonych odpadów.  W dalszej kolejności z zasadami przetwarzania oraz ich rodzajami w odniesieniu do określonych procesów. Przedstawione zasady przetwarzania będą uwzględniały najnowocześniejszą technologię przetwarzania tj. MBP. W efekcie końcowym kryteria klasyfikacji przetwarzania odpadów będą  omówione w aspekcie  wniosków o wydanie decyzji.

Program

1. Omówienie regulacji prawnych regulujących zasady przetwarzania odpadów

  • Ustawa o odpadach
  • Ustawa o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Rozporządzenia wykonawcze

2. Przybliżenie podstawowych  pojęć w zakresie przetwarzania odpadów

3. Zapoznanie się  z zasadami gospodarowania odpadami (według nowych

     wytycznych)

  • Zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie

4. Najnowsze założenia gospodarowania odpadami według wytycznych

     ministerialnych (Program  zero odpadów)

  • Nowe cele wymagające realizacji

5. Klasyfikacja  przetwarzania odpadów

6. Rodzaje przetwarzania odpadów określone na wybranych przykładach

  • Odzysk materiałowy, surowcowy i itp.

7. Przetwarzanie odpadów według najnowocześniejszej technologii tj.  MBP

  • Sposób, zakres i  cel

8. Weryfikacja dokumentacji  (decyzje) dot. przetwarzania odpadów zgodnie z

     zakresem rzeczowym

9. Odpowiedzialność  w zakresie gospodarowania odpadami

10. Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

- Starostw powiatowych (weryfikujących decyzje dot. przetwarzania odpadów)

- Przedsiębiorstw Komunalnych ( przetwarzające odpady)

- Przedsiębiorstw, w których prowadzi się gospodarkę odpadami

 

Ważne informacje

Koszt uczestnictwa dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

UWAGA: Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
Wymagane jest dostarczenie pocztą przed szkoleniem oryginału oświadczenia (nie fax, nie skan) dot. zwolnienia z podatku VAT.

Wykładowca

Katarzyna Kulhawik, wykładowca Substancje niebezpieczne

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (studia magisterskie o specjalności zarządzanie środowiskiem). Obecnie doktorantka na w/w Uniwersytecie. Autorka kilku publikacji m.in. w czasopiśmie ,,Odpady i Środowisko'', ,,Environmental protection and natural resources''. Ponadto aktywnie uczestnicząca w licznych światowych

Terminy i zgłoszenie

TerminGodzinyMiastoKod szkoleniaCena 
28.8.201810.00-16.00Warszawa19POR02699,00 zł + 23 % VATPrzepraszamy, ale nie można już zamówić udziału w wybranym szkoleniu.

Zapytaj o nowe warunki szkolenia

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.

 Masz pytanie? Napisz do nas!
Nie możesz odnaleźć potrzebnej informacji o szkoleniu?
Wyślij nam wiadomość lub zadzwoń
+48 22 559 36 14 lub +48 22 559 36 22
Twoja wiadomość została wysłana.